×
PředškolníVěk.cz

Odmítnuti odpovědnosti

CzechNetMedia s.r.o. se zavazuje udržovat tento web v aktuálním a přesném stavu. Pokud se přesto setkáte s něčím, co je nesprávné nebo zastaralé, ocenili bychom, kdybyste nás o tom mohli informovat. Uveďte, kde na webu se nachází tato informace. Podíváme se na to co nejdříve. Vaši odezvu zašlete e-mailem na adresu: info@czechnetmedia.cz.

Nezodpovídáme za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti ani za ztráty vyplývající z problémů způsobenými nebo souvisejícími s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou výpadky nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých společností CzechNetMedia s.r.o. nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, CzechNetMedia s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.

CzechNetMedia s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

All intellectual property rights to content on this website are vested in CzechNetMedia s.r.o. or in third parties who have placed the content themselves or from whom CzechNetMedia s.r.o. has obtained a user license.

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu CzechNetMedia s.r.o., s výjimkou a pouze pokud není v právních předpisech stanoveno jinak (například právo citovat), pokud konkrétní obsah nestanoví jinak.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupností webu, neváhejte nás kontaktovat.

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions. For more information about these technologies and partners, please refer to our Cookie Policy.