Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Dobré zprávy: rodiče méně bijí své děti

Martina Mádlová

Martina Mádlová

26. 4. 2019

Studií existuje mnoho. V podstatě najdeme studii takřka na všechno a jsou odborníci, kteří se zabývají dokonce i tím, zda a jak moc bijí rodiče své děti. Díky těm, kteří pro nás sbírají různorodá data víme, že fyzické tresty u dětí se používají čím dál méně.

Víme, že výprask je vázán na špatné fyzické, emocionální a sociální výsledky u dětí. Nová studie zkoumala měnící se strategie rodičů. Za posledních dvacet let (data jsou z období 1988 až 2011), tento trend výrazně klesá v celosvětovém měřítku.

Fyzické tresty jsou čím dál víc out

Během výzkumu se vědci zabývali čtyřmi národními studiemi dětí v mateřských školách, které poskytly informace o sociálně-ekonomickém postavení rodin a o tom, jak se jim daří. Bylo zjištěno, že fyzické tresty používají rodiče méně. Také ale zjistili, že ostatní strategie – jako domácí vězení, sebrání kapesného apod. jsou využívány čím dál více. Naštěstí se ale hodně rodičů začíná přikláněn různými alternativními směry zaměřenými na komunikaci s dítětem, vysvětlování, trpělivém učení apod.

Ve všech socioekonomických skupinách byl pokles byl zaznamenán pokles tělesných trestů, ale stále jedna třetina rodičů s těmi nejnižšími příjmy souhlasí s trestáním i malých dětí do pěti let tak, že dostanou na zadek. Proto je z výsledků patrné, že je důležité vzdělávání v této oblasti, aby pomohlo lidem porozumět potenciálně negativním následkům výprasku a jiných forem tělesných trestů.

„Pokud budete příště cítit nutkání dát dítěti ránu, zhluboka se nadechněte a zvažte, co chcete, aby se vaše dítě naučilo.“

Co dělat, když moje dítě šikanuje druhé

Škoda každé rány, která padne vedle. Nebo už ne?

Rebecca M. Ryanová, Ph.D., docentka psychologie na univerzitě v Gergetownu vysvětlila, proč se rodiče ve vyspělých zemích od fyzických trestů odklánějí.

„Podpora tělesných trestů má sestupující trend už od 90. let. Částečně kvůli tomu, že výzkum společenských věd naznačuje, že výprask má souvislost s negativními výsledky u dětí. V budoucnu se u nich častěji projevuje delikvence, antisociální chování, psychologické problémy a zneužívání alkoholu a drog.“

Existuje málo důkazů o tom, že výprask nebo jiné formy tělesných trestů mají dlouhodobý účinek a vliv na nechtěné chování dětí a vzniku jejich důvěry v pravidla rodičů. Popularita alternativ k tomuto způsobu trestů roste. A odborníci a pediatři jsou za tyto změny rádi.

Ze studie také vyšla informace o tom, že rodiče s nižšími příjmy stále výprask používají jako častou volbu. Výzkumy v této oblasti naznačují, že rodiče s nižšími příjmy / méně vzdělaní rodiče oceňují poslušnost dětí více než rodiče s příjmy vyššími a tento fakt může do jisté míry rozdíly vysvětlit. Socioekonomická rodičovská mezera vychází z mnoha faktorů, včetně ekonomických potíží, emocionálního stresu a omezenějšího přístupu k informacím a službám. Toto všechno právě bývá velmi často spojeno s nízkým příjmem.

Ze studie jasně vyplývá, že většina rodičů na každé úrovni příjmů a vzdělání podpořila využívání alternativních možností jako reakci na nevhodné chování dětí, zatím jen menšina rodičů souhlasila z fyzickými tresty. To je velký změna za posledních dvacet let a je to dobře.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dobré zprávy: rodiče méně bijí své děti