Menu
PředškolníVěk.cz
Maminky

Doprovod dítěte k lékaři. Na co všechno máte nárok?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

14. 8. 2018

Někdy by se pracující rodič musel rozpůlit, aby zvládl všechny své povinnosti v práci i doma. Jenže někdy má rodina přeci jen navrch. Například když onemocní dítě. Možná už jste zažili situaci, kdy jste museli doprovodit dítě k lékaři a zaměstnavatel z toho nebyl zrovna dvakrát nadšený. Jak ale na doprovod dítěte k lékaři pohlíží zákon? Kdy a za jakých podmínek máte nárok na náhradu mzdy, pracovní volno či ošetřovné?

Pracovní volno z důvodu doprovázení dítěte k lékaři

Kdy vzniká nárok na pracovní volno pro doprovod dítěte

Doprovod dítěte k lékaři, ať už akutní nebo plánovaný, je označován jako překážka v práci na straně zaměstnance. Jako zaměstnanec máte samozřejmě právo pracovní volno z důvodu doprovázení dítěte k lékaři. Musí ale být splněna jedna z následujících podmínek:

  • ordinační doba lékaře vám nedovoluje navštívit jej až po vaší pracovní době
  • váš doprovod je nezbytně nutný, tedy bez vaší účasti by k návštěvě vůbec nemohlo dojít

Pracovní volno musí zaměstnavatel poskytnout na nezbytně nutnou dobu, která může trvat několik hodin až jeden den. Do nezbytně nutné doby nespadá pouze vyšetření, ale také čekání na vyšetření, cesta k lékaři a zpět a případné překážky – dopravní kolona, dlouhá fronta v čekárně apod. Zákon už nijak nespecifikuje, jak musí zaměstnanec takové překážky dokazovat. Záleží tedy čistě na zaměstnavateli a na tom, jaká nastaví pravidla. Často takové situace upravuje pracovní řád.

Plánovaná versus akutní návštěva lékaře

Je vaše dítě objednáno k lékaři na konkrétní termín a vy už víte, že jej budete doprovázet? Pak je vaší povinností zaměstnavatele včas informovat. Čím dříve tak učiníte, tím větší je pravděpodobnost, že vám kladně vyhoví. Zaměstnavatel má totiž právo vyhradit si čas potřebný pro vyjádření, například aby za vás našel na ten čas náhradu.

Pokud musíte s dítětem k lékaři neočekávaně, ani tehdy neztrácíte nárok na pracovní volno a případně i náhradu mzdy. Je však nutné o takové skutečnosti svého zaměstnavatele co nejdříve informovat. Měl by také vědět alespoň přibližnou dobu vaší nepřítomnosti. Nezapomeňte si nechat u lékaře vystavit potvrzení pro zaměstnavatele.

Nárok na náhradu mzdy pro doprovod dítěte

Ať už k lékaři doprovázíte manžela, druha, rodiče nebo dítě, máte kromě pracovního volna nárok také na náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Pokud už pobíráte ošetřovné, nárok na náhradu mzdy zaniká.

Když zaměstnavatel dělá problémy

Odpírá vám váš zaměstnavatel nárok na pracovní volno nebo náhradu mzdy, přestože jste splnili všechny podmínky? Rozhodně to nenechte být. Ideálním řešením je zajít na personální oddělení a poradit se, jak situaci řešit. Opřít se můžete o nařízení vlády č. 590/2006 Sb., doprovod dítěte k lékaři je upraven v bodě 8 přílohy tohoto nařízení.

Ošetřovné

Kdo má nárok na ošetřovné

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění, tudíž jej neproplácí zaměstnavatel. Na ošetřovné máte nárok, jestliže:

  • ošetřujete dítě mladší 10 let a důvodem je úraz, nemoc nebo uzavření školského zařízení, např. kvůli havárii nebo epidemii
  • byla dítěti nařízena karanténa
  • fyzická osoba, která běžně pečuje o dítě, sama onemocněla, utrpěla úraz, byla hospitalizována, porodila nebo jí byla nařízena karanténa
  • ošetřujete člena domácnosti nebo dítě starší 10 let, jehož lékař stanovil nutnost ošetřování pacienta jinou fyzickou osobou

Smyslem ošetřovného je náhrada ušlého výdělku za dobu, kdy zaměstnanec pečuje o dítě. Na rozdíl od dávky nemocenské není pro ošetřovné stanoven léčebný režim, a proto lékař nestanovuje vycházky (lze odejít kdykoli).

  • na ošetřovné nemáte nárok pokud:
  • jste domáčtí zaměstnanci (homeoffice, práce z domova)
  • jste zaměstnanci na DPČ a DPP
  • na ošetřované dítě pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba

Střídání rodičů na ošetřovném

Okolnosti vám neumožňují zůstat s nemocným dítětem doma po celou podpůrčí dobu? Zákon povoluje, aby vás vystřídal partner. Střídání je možné pouze jednou. Podpůrčí doba v takovém případě pokračuje dále. Vystřídat vás nemusí jen partner, ale klidně i babička, která žije s dítětem ve společné domácnosti.

Konkrétní příklad

Pokud v tom stále máte zmatek, možná vám vše objasní názorný příklad. Zaměstnanec, s osmihodinovou pracovní dobou, doprovodí nemocní dítě k lékaři. Nezbytně nutná doba doprovodu dítěte je 3 hodiny. Lékař rozhodne, že dítě musí zůstat doma a léčit se. Zaměstnanec se toho dne do práce již nevrátí a pečuje o dítě. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy za 3 hodiny strávené s dítětem u lékaře. Zbytek pracovní doby a následující dny už jsou počítány jako ošetřovné.

Doba, výše a výpočet ošetřovného

Denní ošetřovné se počítá z 60 % denního vyměřovacího základu. Podpůrčí doba ošetřovného je maximálně 9 kalendářních dní. Podpůrčí doba pro sólo rodiče, jež mají v péči alespoň jedno dítě školou povinné ve věku do 16 let, je 16 kalendářních dní. Pokud lékař v průběhu léčení změní diagnózu, tento fakt nestartuje novou lhůtu ošetřovného.

Pokud máte dětí více, dobře víte, že jakmile onemocní jedno, chytne to i druhé. Překrývají-li se u sourozenců doby ošetřování, poskytuje se ošetřovné na první nemocné dítě do posledního dne nároku na dávku. Teprve poté se začne vyplácet ošetřovné na druhé dítě. Výši ošetřovného si můžete jednoduše spočítat například na vyplata.cz.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Doprovod dítěte k lékaři. Na co všechno máte nárok?