Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Hrozí vašim dětem kyberšikana?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

6. 1. 2020

Šikana a její různé projevy patří k velkým problémům společnosti a bohužel se nedá říct, že by byl boj s ní natolik úspěšný, aby vymizela. Bojují s ní školy, další instituce i rodiče. Ti, kteří šikanují své oběti, se neustále zdokonalují a s tím souvisí i kyberšikana. Co to vlastně je?

V době moderních technologií se čím dál více skloňuje nový pojem – kyberšikana. Jak již název napovídá, jedná se o počítačovou nebo také kybernetickou šikanu.

Kde se bere kyberšikana?

K obtěžování nebo vydírání dětí i dospělých využívá kyberšikana elektronických prostředků – mobilní telefony, e-maily, internetové blogy, sociální sítě apod. Oproti tradičním projevům mají šikanující dost „výhod“.

V první řadě je to anonymita celého prostoru internetu, kdy člověk často ani nemá tušení, kdo ho vlastně šikanuje a proč. Klidně to může být nějaký člověk z druhého konce světa, ale i nejlepší přítel, spolužák, a dokonce i příbuzný. Takový původce kyberšikany může být velmi těžce polapitelný. Oběti se často ani nepřiznají a nesvěří, natož aby něco ohlásili.

Kyberšikana u dětí

Odhalení kyberšikany je často jen náhoda nebo to může být kvůli zvýšeného opatrnosti a většího dozoru. Prokázat ji je nadmíru těžké. Jedním z velkých problémů dnešní doby je skutečnost, že už poměrně malé děti v předškolním věku se k počítačové technologii dostanou a rychle se naučí v on-line prostředí orientovat, často lépe než rodiče.

Ti tak kolikrát ani neví, co vlastně jejich ratolesti na internetu dělají, kam se přihlašují nebo s kým jsou v kontaktu. Děti často vše berou jako neškodnou hru a neuvědomují si důsledky svého jednání.

Jak vypadá kyberšikana?

Projevuje se obvykle zasíláním různých zpráv (SMS, e-mailů apod.), které obtěžují nebo dokonce uráží. Dále sem patří i útočné, vulgární a ponižující komentáře na webové stránky, blog oběti a další.

Existuje také kyberšikana ve spojení s klasickou. Jedná se o velmi nebezpečnou formu, kdy je přítomno fyzické týrání oběti, které trýznitelé nahrají na svůj telefon a pak zveřejní na internetu. Některé z takových případů mohou skončit i velmi tragicky.

Jak se bránit?

Existuje nějaký způsob, jak své dítě před projevy kyberšikany ochránit? Podle odborníků je důležité, aby ze sebe člověk nenechal udělat oběť. Vysvětlete dítěti, že mu nikdo nikdy nesmí ubližovat, vyhrožovat mu nebo jej zesměšňovat. Musí vědět, že za vámi může kdykoliv a s čímkoliv přijít.

  • Pokud se vám dítě svěří, zachovejte klid a nepropadejte panice. Nesmí se bát svěřit vám nebo jiné blízké osobě.
  • Dítě musí vědět, že nemá reagovat na jakékoliv urážlivé projevy. Stejně tak ale není vhodné zprávy mazat. Hodí se jako důkaz.
  • Pokud by se útoky stupňovaly, informujte rodiče, školu, policii…

Existují různé preventivní programy proti kyberšikaně mezi dětmi a mládeží, kam by se měli aktivně zapojit i rodiče. Je vhodné dětem nenásilnou formou vysvětlit, co je to kyberšikana, mluvit s nimi o všem, co by je mohlo zajímat. Také je vhodné nepodporovat je v jejich zálibě často sedět u internetu.

Kyberšikana je problém, který řeší lidé na celém světě. V mnoha zemích dochází k různým bezpečnostním opatřením. Někde zakazují používání mobilů ve škole nebo blokování přístupu k internetu. V Americe je dokonce od roku 2006 považována za federální zločin.

Ohodnoťte tento článek:
0

Právě čtete

Hrozí vašim dětem kyberšikana?