Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Hurá do školy? 7 věcí, co má dítě umět ještě před nástupem

Martina Mádlová

Martina Mádlová

14. 8. 2018

Nespoléhejte na to, že se všechno naučí ve škole! Co by mělo vaše dítě zvládnout, ještě než se stane prvňáčkem?

1. Sebeobsluha

Než dítě nastoupí do první třídy, mělo by vykazovat určitý stupeň samostatnosti. To například znamená, že se samo oblékne a obuje – dokáže si zapnout a rozepnout zip či knoflíky a zavázat tkaničky. Mělo by se také umět samo najíst včetně správného používání příboru.

2. Osobní hygiena

S předchozím bodem souvisí i určité hygienické návyky. Prvňáček by si měl být nejen schopný dojít sám na toaletu, ale si umýt ruce, používat kapesník a uklidit po sobě nepořádek.

3. Emoční vyspělost

Od nástupu do školy bude dítě trávit spoustu času mimo domov, mělo by tudíž zvládnout odloučení od rodičů. Mělo by rovněž pociťovat zodpovědnost za své chování, přizpůsobit jej situaci a nepodléhat velkým výkyvům nálad. To znamená například nevztekat se, pokud vždy není po jeho. Ve škole totiž bude muset, stejně jako ostatní děti, respektovat určitá pravidla.

4. Řečové a komunikační dovednosti

Před nástupem do školy by dítě mělo být schopné popsat určitou situaci v souvislých větách či vyprávět příběh, a to, alespoň převážně, gramaticky správně – používat správně rody, čísla, správně skloňovat a časovat a tak dále. Také by mělo chápat, že rozhovor má svá pravidla – tedy neskákat nikomu do řeči. Ke komunikačním dovednostem patří rovněž neverbální komunikace – čerstvý prvňáček by ji měl při svém projevu umět přirozeně a vhodně používat.

5. Jemná motorika

Předškolák by měl vykazovat určitou míru zručnosti. To se týká především koordinace činností, jako je malování, stříhání, lepení, modelování, stavění stavebnice a tak podobně. Ještě před nástupem do školy byste ho měli naučit, jak se správně drží tužka. Při kreslení by pak dítě mělo umět napodobit základní geometrické tvary, jako je čtverec, trojúhelník či kruh.

V tomto věku už by mělo být patrné, zda máte doma praváka či leváka. Pokud však zatím občas chybuje v tom, která strana je pravá a která levá, tak to vůbec nevadí.

6. Zrakové a sluchové vjemy

Před nástupem do školy by dítě mělo umět rozlišit a pojmenovat vlastnosti určitých předmětů, jako je barva, tvar, materiál či velikost. Předměty by mělo být schopné mezi sebou porovnat – najít jejich společné a rozdílné znaky. Dítě by také mělo umět rozeznat běžné zvuky, například zvířecí či základních hudebních nástrojů.

7. Logické operace

Předtím, než dítě nastoupí do první třídy, mělo by být schopné samostatně uvažovat a zvládnout jednoduché logické operace. Mělo by především chápat význam číslovky – to, že vyjadřuje počet – a ukázat to například na prstech. Dále by také mělo umět seskupit předměty podle určitého kritéria – například korálky podle barvy, tvaru či velikosti.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Hurá do školy? 7 věcí, co má dítě umět ještě před nástupem