Jak přijmout partnerovo dítě, když nechcete upadnout v nemilost?