Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Jak se projevuje lehká mozková dysfunkce u dítěte?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

8. 1. 2020

Nepozornost, horší známky, neklid, špatné soustředění, větší nemocnost. Vše může být doprovodným jevem lehké mozkové disfunkce. Pokud máte podezření na podobný problém, je nejlepší obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu a absolvovat vyšetření.

Lehká mozková dysfunkce (LMD) má mnoho příznaků často zdánlivě nesouvisejících. Jedno mají ale společné – oslabenou funkci centrální nervové soustavy. Ta je způsobena lehkým poškozením. Těžší poškození by znamenalo například slepotu, lehké může za horší schopnost rozlišovat písmena nebo čísla.

K oslabení funkce CNS může dojít už v těhotenství, při porodu nebo hned po něm. Dysfunkce se dají ovlivnit, díky vývoji a dozrávání centrální nervové soustavy se mohou některé negativní projevy časem ztlumit nebo i vymizet.

Projevy lehké mozkové dysfunkce

LMD není onemocnění, které má jen jednu příčinu a příznaky. Spadá pod něj mnoho symptomů – neschopnost udržet pozornost, bdělost a koncentraci, zhoršená paměť a proces učení, problémy s motorickou aktivitou, hyperaktivita a vývojové vady řeči.

LMD můžete podle příznaku rozdělit do vícero kategorií vymezené jednotlivými diagnózami Mezinárodní klasifikace nemocí.

Velmi významným symptomem je porucha pozornosti, která se projevuje ve škole, v zaměstnání a různých společenských situacích. Dítě nebo dospělý dělá chyby z nepozornosti, jejich práce bývá nepromyšlená, neuspořádaná a chaotická. Na nemocné se nelze spolehnout, mají horší pracovní morálku a neumí si organizovat práci.

Další symptom je porucha chování, kdy je dítě značně impulsivní, netrpělivé a hyperaktivní. Nedokáže počkat, až na něj přijde řada, skáče ostatním do řeči, překřikuje je, neposlouchá nebo se vrhá do nebezpečných situací bez uvážení důsledků.

Impulsivnost může způsobit nehody a poranění. Hyperaktivita se vyznačuje spíše neustálým neklidem – děti se vrtí na židli, poposedávají, pobíhají apod.

Dalšími příznaky mohou být:

  • specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie,
  • vývojové vady řeči: zadrhávání, váhání před každým slovem, poruchy výslovnosti apod.,
  • poruchy motoriky.

Dá se lehká mozková dysfunkce léčit?

Lehká mozková dysfunkce se spíše napravuje, než vyloženě léčí a obecně se k tomu používají tři základní postupy: farmakoterapie, EEG biofeedback a poradenské postupy.

Léky, které lékař může předepsat, působí na prokrvení mozku, čím se může dostat k nervovým buňkám více glukózy a buňky dostávají lepší výživu. Podávají se také látky na bázi přirozených neurotransmiterů, které usnadňují přenos nervových vzruchů. Projevy jako je nepozornost nebo hyperaktivita tlumí léky patřící do skupiny psychostimulantů. Důležité jsou i minerály, vitamíny skupiny B, lecitin a ženšen.

Za účinný prostředek se považuje tzv. EEG biofeedback. Pomocí zpětné vazby je možné regulovat mozkové vlny. Tím dochází ke zlepšení koncentrace, sebeovládání, posílení intelektu, zlepšení spánku nebo vývojových vad řeči.

Poradenské postupy se liší podle toho, na co se zaměřují. Poruchy chování potřebují upravit stávající režim nebo pracovat s autogenním tréninkem. Vady řeči řeší logopedie.

Určitá část nemocných se zlepší s přibývajícím věkem, protože jejich nervový systém dozraje, i když déle než u vrstevníků. Další část (asi jedna třetina) dokáže pomocí nápravných metod problém vyřešit a u poslední části postižených mozek nedozraje nebo se nepodaří problémy úplně odstranit.

Jak můžete pomoct?

Nejdůležitější je s dítětem mluvit a vše mu vysvětlit. Řekněte mu, že za problémy nemůže jeho povaha či morálka. Příčiny jsou v biologické poruše a za tu nemůže. Nelze jej jen tak převychovat, raději se obraťte na odborníky.

Dítě musí cítit vaši lásku a podporu. Za neúspěchy a netypické reakce by nemělo být káráno a trestáno. Mnohem lépe se překonávají překážky ve chvíli, kdy se cítí milované, vidí podporu a pomoc ze strany rodiny. Buďte pozitivní, oceňuje to, co dítěti jde a v čem je dobré.

Pokud budete dítěti něco vytýkat, vždy musí vědět, o co přesně jde a kde je problém. Nenapomínejte jej neustále za všechno a rozhodně je neodbývejte jen tím, že pořád zlobí. Mohlo by vás vzít vážně a přestat se vůbec o něco snažit.

Myslete také na stravu dítěte. Dbejte na dostatečný přísun ovoce, zeleniny, luštěnin, semínek apod. Vyhýbejte se chemikáliím, průmyslově zpracovaným potravinám, cukrům, umělým sladidlům apod.

Komplikace

Onemocnění je komplikované hlavně tím, že může postihovat více mozkových funkcí a brání vývoji dítěte a dospělému člověku v žití plnohodnotného života.

Ohodnoťte tento článek:
0

Právě čtete

Jak se projevuje lehká mozková dysfunkce u dítěte?