Jak se projevuje lehká mozková dysfunkce u dítěte?