Zájem o kroužky je pořád obrovský. Populární je florbal, letos děti přilákala legorobotika