Dětské sportovní kroužky florbal
Děti a sport

Zájem o kroužky je pořád obrovský. Populární je florbal, letos děti přilákala legorobotika

 mpr

mpr

5 minut čtení