Menu
PředškolníVěk.cz
Školka

Druhy mateřských škol. Od poznávání přírody po výuku cizích jazyků

Blíží se den nástupu vašeho dítěte do mateřské školky? Představíme vám jednotlivé druhy mateřských škol, které se od sebe liší především přístupem k dětem a nabídkou aktivit.

Lesní mateřské školy

Lesní školky jsou čím dál tím oblíbenější alternativou předškolního vzdělávání. Navštěvovat je mohou děti ve věku 3 – 6 let. Hlavní důraz je kladen na rozvoj dovedností dětí vlastními silami a v přímém kontaktu s přírodou. Děti tráví většinu času venku a to za jakéhokoliv počasí. Hrají si, prozkoumávají okolí a učí se poznávat les a přírodu. Třídu zpravidla tvoří nejvýše 15 děti, o které se starají 2 dospělé osoby.

Montessori školky

Mateřská škola typu Montessori se přizpůsobuje konkrétním potřebám dítěte a pracuje dle zásady „Pomoz mi, až do dokážu sám“. Učitelé respektují, že každé dítě je jiné a má chuť k určitým aktivitám a hrám v jinou denní dobu. Dítě si proto může samo zvolit činnost, které se chce věnovat, nesmí u toho však rušit ostatní. Hrát si může samo, ve dvojici nebo ve skupince. Všechny děti jsou postupně vedené k samostatnosti, sebevědomí a odpovědnosti vůči ostatním. Vítané jsou většinou děti od útlého věku až do 12 let.

Jak se vrátit po mateřské do práce? Zjistěte, na co máte nárok

Speciální školky

Speciální školky jsou určené dětem, které mají specifické vzdělávací potřeby. Může se jednat o logopedické či zdravotní problémy nebo určité postižení. Třídy mají obvykle nízký počet dětí, a proto je možné se každému z nich věnovat individuálně. Tyto školky se snaží prohlubovat vztah a spolupráci s rodinou a zapojovat často rodiče do her a dalších činností. V závislosti na typu postižení dítěte jsou součástí i různé metody léčby, jako např. magnetoterapie, vodoléčba, arteterapie apod.

Církevní mateřské školky

Církevní školky nejsou určené pouze dětem věřících rodičů. Přijímají mezi sebe i děti z ateistických rodin a zábavnou formou je seznamují se základními náboženskými fakty. Co se týče aktivit a režimu, neliší se nijak zvlášť od běžných státních a soukromých mateřských škol.

Jak dítě připravit do školky, aby se nástup obešel bez slziček

Mateřské školy Začít spolu

V těchto mateřských školách se dětí učí a rozvíjí tři hlavní dovednosti: komunikaci, spolupráci a řešení problémů. Děti se tak postupně připravují na nástup do školy, učení a komunikaci se spolužáky i učiteli. Děti se kromě jiného učí rozpoznávat a řešit problémy, rozvíjet svou představivost, přijímat změny, myslet kriticky a starat se o své zdraví.

Waldorfské školky

Ve Waldorfských školkách děti poznávají svět kolem sebe pozorováním a nápodobou. Zastánci tohoto směru vycházejí z toho, že člověk je bytost tělesná, duševní a duchovní. Vychovatelé ve Waldorfských školkách kladou velký důraz na morální i citový vývoj dětí a zároveň zbytečně nezatěžují dětskou paměť. Hlavními aktivitami jsou proto různé hry a experimenty. Děti zpívají, hrají si, učí se říkanky, poznávají přírodu a postupně si osvojují i běžné domácí práce.

Kolik kroužků je tak akorát? Poznáte, když je dítě přetížené?

Jazykové školky

Dalším oblíbeným druhem mateřských škol jsou školky jazykové. Malé děti se velmi rychle učí, a pokud výuku cizích jazyků zařadíte už v útlém věku, děti formou hry získají obrovský náskok ještě před nástupem do školy. Vychovatelé na děti mluví většinou jen v cizím jazyce, což je ta nejlepší forma výuky.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Druhy mateřských škol. Od poznávání přírody po výuku cizích jazyků