Menu
PředškolníVěk.cz
Maminky

Jak adoptovat dítě. Co vás všechno čeká, než ho přijmete?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

17. 4. 2019

Možná nemůžete mít své vlastní dítě a možná máte tak velké srdce, že jste se rozhodli do něj přijmout dítě z dětského domova. V podstatě je jedno, jaký máte důvod, když dokážete poskytnout nový domov, lásku a dobrou výchovu. Víte, jak adoptovat dítě? Co všechno musíte zařídit a jak dlouho to trvá?

Osvojení dítěte je velmi náročná záležitost. Čeká vás papírování, nervy, kontroly i čekání. Než se rozhodnete podat žádost, vše pečlivě promyslete a proberte doma. I když existuje forma zrušitelné adopce, jsou to jen výjimečné případy. Dítě není věc a nedá se jen tak vracet.

Co si musíte rozmyslet, než požádáte o adopci?

Než se vůbec vydáte na úřad vyplnit žádost, musíte učinit zodpovědné rozhodnutí a odhadnout své vlastní možnosti a síly. Proto se nejdřív sami sebe zeptejte:

 • dokážete fyzicky a psychicky zvládnout výchovu dítěte,
 • jsem tolerantní,
 • jaké jste měli dětství,
 • jaké máte manželství, partnerství,
 • jste ochotni vzdát se svého pohodlí,
 • jste schopni se naplno dítěti věnovat,
 • nebudete mít problém obhájit své rozhodnutí před zbytkem rodiny,
 • máte už děti a víte, co výchova obnáší,
 • dokážete se přizpůsobit,
 • máte o dítěti nějakou představu,
 • dokážete omezit pracovní nasazení, když to bude potřeba,
 • jste schopni říct, jaké dítě byste určitě nedokázali vychovávat,
 • nebudete mít problém hovořit s dítětem o jeho minulosti a původní rodině,
 • máte na to dost peněz?

Jak dobře vychovat dítě? Děti musí znát dobře naše očekávání

Jak adoptovat dítě?

Jakmile učiníte definitivní rozhodnutí, vaše první kroky povedou na obecní či krajský úřad s rozšířenou působností. Musíte jít tam, kde máte trvalé bydliště. Posléze vás čeká cesta na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pak budete potřebovat:

 • formulář s žádostí o zařazení do evidence žadatelů,
 • doklad o státním občanství nebo trvalém pobytu,
 • lékařskou zprávu,
 • údaje o ekonomické a sociální stránce,
 • výpisy z trestního rejstříku,
 • kopii oddacího listu (pokud jste manželé),
 • životopis.

Podmínkou podle zákona je to, že žadatelé musí připojit svůj písemný souhlas k žádosti s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí má právo si o nich zjistit všechny potřebné údaje pro zprostředkování. Žadatele musí souhlasit i s ověřováním ze strany sociálky, zda nedošlo ke změně v rodině a se svou účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny.

Pracovnice úřadu navštíví rodinu a provede sociální šetření. Nenajde-li nějaké nedostatky, dá kompletní dokumentaci i s vyjádřením k úřadu k odbornému posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu či v Praze Magistrátu hl. m. Prahy.

Mimo domácnosti se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, schopnost vychovat dítě a motivace. Sociální pracovnice se zajímají i o postoj ostatních členů rodiny.

Jakmile je žadatel důkladně prověřen, připojí k dokumentům ještě:

 • vyjádření žadatele, zda chce být zařazen i do evidence pro adopci z ciziny,
 • souhlas o zprostředkování adopce orgánem sociálně-právní ochrany,
 • vyjádření obecního či krajského úřadu.

Jak naučit dítě cizí jazyk? Nebojte se začít co nejdříve

Jak dlouho trvá adopce?

Někdy trvá čekání na vaše vysněné dítě opravdu dlouho. Čekací dobu hodně ovlivňují vaše požadavky na dítě. Tedy především. V jednom z formulářů bude třeba vyplnit představy o tom, jaké by dítě mělo být.  Zda chcete radši děvče nebo chlapce, zda vám vadí nebo nevadí zdravotní handicap apod. Nejžádanější děti jsou zdraví běloši do 1 roku. Díky vysoké poptávce po nich se čekací doba může prodloužit klidně i na 7 let. Jestliže nejste příliš vybíraví a nevadí vám dítě jiného etnika či s nějakým omezením, může se čekání zkrátit i na 2 roky.

Období čekání vyplňte přípravami na svou budoucí roli a nezapomínejte ani na sebe, svého partnera, přítele, rodinu, zájmy a záliby. Skvělé je seznámení se s rodinou, která již dítě adoptovala. Existuje i velké množství odborné literatury, která vás dokáže hodně inspirovat.

Jak jsou prověřováni žadatelé o adopci?

Určitě se připravte na to, že vás čekají psychotesty v ústní i písemné formě. Zde se prověří opravdu všechno (charakter, psychický stav, motivace, stabilita rodiny i manželského svazku). Dalším bodem je zmíněné prověření domácnosti a absolvovat musíte i přípravný kurz pro budoucí náhradní rodiče. Toho se nemusíte bát. Jedná se jen o informování o tom, jak máte přistupovat k výchově adoptovaného dítěte. Máte také možnost prodiskutovat všechny své otázky a třeba i nejistoty s odborníky i dalšími osvojiteli.

Jak je vybírána rodina pro adopci?

Dítěti je vybírána taková rodina, která ho dokáže přijmout bez předsudků a s láskou:

 • se všemi jeho starostmi i radostmi,
 • s riziky, která ho mohou ve vývoji potkat,
 • s jeho minulostí,
 • s osobní a rodinou historií,
 • s vlivem, který na něj měl pobyt v ústavu nebo v nefunkční rodině,
 • s existencí biologické rodiny a sourozenců.

Konečného rozhodnutí se účastní na pozvání pracovníků krajského úřadu i odborníci z různých profesí. Mají za úkol doporučit ke konkrétnímu dítěti nejvhodnější rodinu. Až zazvoní kouzelný telefon nebo přijde dopis, krajský úřad vás nechá seznámit se s dokumentací dítěte. Dozvíte se všechny informace o jeho dosavadním životě a životě jeho rodiny. Poté dostanete nějaký čas, abyste si mohli všechny své názory a pocity urovnat a vše si dobře promyslet.

Unschooling: sebeřízené vzdělávání. Dokáží se děti učit samy i bez vedení dospělých?

Jaký je postup po zařazení do evidence žadatelů?

Jakmile dojde k vašemu zařazení, může vám být oficiálně přiděleno dítě. I když se ale nějaké vhodné najde, nemůžete si ho ihned odvézt domů. Nejdříve probíhají pravidelné návštěvy, abyste se vzájemně poznali a zvykli si na sebe. Pak si ho budete moci někdy brát i domů, např. na víkend.

Dalším krokem je tzv. předadopční péče. Toto období trvá minimálně 3 měsíce, kdy už se o dítě naplno staráte, ale ještě ho nemáte oficiálně dané soudem. Po uplynutí tří měsíců si o to můžete zažádat. Jakmile soud schválí vaše osvojení, stáváte se automaticky rodiči dítěte a máte k němu, a i ono k vám stejná práva, jako biologičtí příbuzní.

A co, když do evidence nejste zařazeni? Máte ještě možnost podat proti tomuto rozhodnutí odvolání do 15 dnů od doručení.

Máte nárok na sociální dávky při adopci?

Neexistují žádné speciální sociální dávky či odměny za adopci, jako je to v případě pěstounské péče. Můžete si zažádat o běžné sociální dávky pro rodiny (peněžitá pomoc v mateřství, porodné, rodičovský příspěvek apod.).

Úspěšné začlenění dítěte do vaší rodiny závisí hlavně na tom, jak jste na novou situaci připraveni. V jakém prostředí bude dítě vyrůstat i jaká atmosféra u vás panuje.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jak adoptovat dítě. Co vás všechno čeká, než ho přijmete?