Menu
PředškolníVěk.cz
Co má umět předškolák

Jak naučit dítě kotrmelec? S vaší pomocí to půjde snadno

Šárka Zajíčková

Šárka Zajíčková

17. 10. 2018

Některým dětem jde kotrmelec snadno, jiné s ním mají problém ještě na základní škole. Patří však k základním cvikům, které by si mělo každé dítě co nejdříve osvojit. Máme pro vás jednoduchý návod, jak naučit dítě kotoul vzad i vpřed.

Kdy má dítě umět kotrmelec?

Vést děti k lásce k pohybu je důležité. Pěstujete tak u nich návyk, který je důležitý pro celý jejich budoucí život. Ale kdy učit děti kotoul, aby jim nehrozilo žádné zranění a zároveň se k jeho nácviku nedostali až příliš pozdě? Spodní hranice je kolem 2, 5 roku věku dítěte. Myslete ale na to, že v tomto věku potřebuje váš neustálý dohled a asistenci. Už v tomto věku ale můžete začít pomalu zařazovat nácvik kotrmelce na šikmé ploše. Kotoul by v každém případě mělo dítě samo zvládnout ještě před nástupem do školy stejně jako odrazy snožmo, skoky na jedné noze, skoky přes švihadlo, přeskočení překážky a chůzi na zemi po vyznačené čáře. Od kdy kotrmelec začnete trénovat, však záleží hlavně na vás a na povaze dítěte, pro které by mělo být cvičení v první řadě zábavou.

Jak naučit dítě šlapat na kole – nejlepší metody a věk

Rozcvičení a vhodná podložka

Ještě před samotným cvičením kotoulu je důležité, aby se dítě trochu rozcvičilo. Stačí krátké zahřátí a protažení rukou i nohou. Najděte si rovný povrch, nejlépe podložku s měkčím povrchem. Kotoulu by měl předcházet nácvik tzv. kolébky. Dítě si lehne na podložku, chytne si obě kolena, bradu přitáhne k hrudníku a v této poloze se pohupuje dopředu a dozadu. Nacvičí si tak pozici kotoulu a lépe se připraví na to, co bude následovat.

Kotoul vpřed – metodika krok za krokem

 1. Začněte základní počáteční pozicí. Řekněte dítěti, aby se postavilo rovně, vytáhlo se a zvedlo ruce do vzduchu tak, aby paže mířily ke stropu podél jeho uší. Nohy by mělo mít blízko u sebe, záda lehce prohnutá. Obličejem by mělo dítě mířit přímo před sebe. Tento krok lze ale při prvním nácviku klidně vynechat a přemístit se rovnou k podlaze.
 2. Nyní si dítě klekne do podřepu až dřepu a položí si obě ruce na podložku před špičky nohou. V této pozici vyzvěte dítě, aby se podívalo na svůj pupík. Následně jednu svou ruku položíme na jeho zátylek a druhou na zadeček. Rukou na zadečku překulíme dítě přes záda, zatímco rukou položenou na zátylku hlídáme, aby se dítě správně zabalilo, mělo hlavu dobře skloněnou a nedotýkalo se s ní země.
 3. Ve chvíli, kdy umí dítě kotrmelec, tuto fázi zvládá a aktivita ho baví, přejděte k nácviku odpíchnutí se nohama a přetočení vlastními silami. Myslete na to, že hlava by se neměla po celou dobu ani na chvíli dotknout země. Během pohybu vpřed se podložky dotkne nejprve horní část zad a poté dopadne i zbytek zad.
 4. Závěrečná pozice kotrmelce by měla končit v dřepu u menších dětí a u zvednutí snožmo u dětí starších.

Nejčastější chyby při nácviku kotrmelce

 • klečení nebo stoj na hlavě v úvodu cviku
 • neopření se o ruce
 • odraz jen jednou nohou
 • jedno rameno předchází druhé a dítě přepadává do strany
 • nedostatečné zabalení hlavy

Jak naučit dítě skákat přes švihadlo? Známe správnou techniku

Kotoul vzad – metodika krok za krokem

 1. Stejně jako při nácviku kotoulu vpřed buďte dítěti oporou. Stoupněte si bokem k němu a začněte s trénováním kolébky, která dítě připraví na následující cvik. Kotoul vzad se zahajuje z kolébky a pokračuje přetočením dozadu do kleku s pomocí rodiče nebo jiné dospělé osoby.
 2. Nejtěžší částí cviku je chvíle, kdy se dítě musí vzepřít rukama a v této chvíli potřebuje vaši pomoc.
 3. Základem je důkladné sbalení se do klubíčka a švih tělem dozadu, aby se dítě mohlo dobře překulit. Stůjte proto bokem k němu, podepřete mu rukama lopatky a nadlehčete ho, aby správně přetočilo kyčle. Mírným tlakem na bedra ve směru rotace mu pomozte získat dostatečnou rychlost.
 4. Nakonec dítě zvedněte za ruku a ohlídejte, aby nevytáčelo lokty.

Nejčastější chyby při kotoulu vzad

 • nedostatečné zabalení při přetáčení
 • dítě se opírá hlavou o zem
 • dohmat rukama není oporem o dlaně

Ohodnoťte tento článek:
2,5
Právě čtete

Jak naučit dítě kotrmelec? S vaší pomocí to půjde snadno