Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Jak (ne)řešit spory mezi dětmi?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

10. 7. 2019

Jak řešit spory mezi dětmi? Často hlavně tím, že je necháme, aby si vše vyřešily mezi sebou samy. Samozřejmě ne vždy a za každé situace. Někdy je nějaký zásah třetí osoby nutný. Zvládnout hádku sourozenců, vyřešit spory mezi spolužáky nebo kamarády, to chce trochu empatie a umění vcítit se do mezilidských vztahů. Jak na to?

Známe to všichni. Jsou dny, kdy bychom nejraději do všeho kopli, všude kolem je velké napětí a konflikt na spadnutí. Mají to tak dospělí i děti. Provokují se, hledají příležitost k hádce i ke rvačce. Dospělí někdy nezvládají vyřešit dětské hádky a v podstatě je i obtěžují. Pro děti ale mají velký význam, protože se z nich učí, jak daleko mohou zajít, co vyprovokuje ostatní k reakci, učí se o spravedlnosti, ohleduplnosti i schopnosti obhájit své názory před druhými.

Nezachraňujte příliš

Mnoho rodičů má pocit, že musí ihned běžet na pomoc mladšímu dítěti před tím starším. Přitom je to často naopak a původcem konfliktu jsou ti mladší, kteří dobře vědí, že jim dospělí přiběhne na pomoc. Ti starší pak mají zbytečně pocit křivdy a nespravedlnosti.

Jak do takové hry nespadnout? Přesně tak, jak jsme upozorňovali na začátku. Při domácích hádkách nechte děti, až si své spory vyřeší samy (samozřejmě rvačky netolerujte). Když mladší zbytečně provokuje, brzy zjistí, že to není rozumné a vy mu na pomoc okamžitě nepoběžíte. Postupně se naučí používat i jiné způsoby chování k dosažení svých cílů. Jestliže naopak konflikty vyvolává starší, vezměte si ho pak stranou a zkuste se ho zeptat, zda nemá nějaký problém. Hledejte příčiny takové zlosti. Častým důvodem bývají špatné vzory v okolí, emoční deprivace nebo třeba obyčejná závist.

Trochu složitější je řešení problémů ve vzdělávacích institucích. Děti často rodičům sdělují svůj problém tak, jak jej vidí ony. V kolektivu také vzniká větší riziko šikany. Když vidíte, že samo problém dítě nezvládne, měli by v zájmu dětí zasáhnout odborníci. Obě strany by měly být vyslechnuty zvlášť. Rodiče si zároveň musí uvědomit, že konflikt je dobrou příležitostí k poučení. Není to jen něco špatného a zlého. Má i své opodstatnění. Můžete si vzít dítě stranou a říct mu: I když se ti nelíbí, že si Petřík bere tvoje autíčko, nemůžeš mu ho brát a bouchat ho.“ Nezapomeňte i projevit trochu pochopení: „Zkus se zamyslet. Tobě by také vadilo, kdyby ti vzal tvůj traktor nebo tě bil za to, že mu ho nechceš dát ne? Můžeš mu říct, že ti to vadí, když ti bere tvoje hračky bez dovolení a když to bude dělat i přes to, dojdi za mnou nebo za paní učitelkou.“

Děti se musí naučit řešit konflikty efektivně, hodí se jim to nejen v dětství, ale i v dospělosti. Žádná strana by se neměla cítit poražena, získají tím do života více než cennou dovednost.

Jak zastavit pomlouvání mezi dětmi?

Rady pro rodiče

Přesný návod na řešení konfliktů neexistuje. Ani mezi dětmi a ani mezi dospělými. A i když někdy zabere něco jednou, neznamená to, že při stejném problému zabere ten samý postup podruhé. Některé tipy ale můžete využít a určitě vám pomohou.

  • I hádky mají mít jasná pravidla. Kde se mohou děti hádat, co ještě je vhodné a co již není. Rozhodně nejsou přípustná sprostá slova, křik, hádky na veřejnosti nebo před hosty. Stanovte i následky v případě porušení pravidel.
  • Do sporů se snažte zasahovat co nejméně. Děti si je mají řešit samy.
  • Nechraňte své dítě až příliš. Vložte se do sporu až ve chvíli, kdy jsou překročeny hranice, ničí se věci nebo si děti začnou ubližovat apod.
  • Když už jste součástí hádky, zjistěte její důvod a zkuste společně s dětmi navrhnout řešení.
  • Buďte nestranní a nesuďte.
  • Chvalte děti za to, že najdou řešení svého problému samy.
  • Opatrně na žalování. Ne vždy je totiž pravda to, co vám dítě přišlo prozradit.
  • Dejte dětem čas na uklidnění, pokud vidíte, že jsou opravdu natlakované, jen vybuchnout. Až se uklidní, začněte řešit konflikt.

Šikana u dětí. Jak o ní s nimi mluvit?

Proč mají děti řešit své spory samy?

Když zasahujete do hádek mezi dětmi co nejméně, dáváte jim možnost, aby se naučily řešit si problémy samy. Je to velmi důležitá vlastnost pro budoucí život. Naučí se vzájemně komunikovat, prezentovat své názory, pocity a postoje. Když musí najít řešení samy, pochopí, že ne vždy a všechno bude po jejich, že musí dělat kompromisy, pokud chtějí s ostatními vyjít. Zároveň se také naučí, jak prosadit své názory bez hádek a rozbrojů. A to rozhodně není ani zdaleka všechno.

Ohodnoťte tento článek:
1,5
Právě čtete

Jak (ne)řešit spory mezi dětmi?