Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Jak se mění a roste malý předškolák?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

4. 11. 2019

Jak se mění a rostou předškoláci? Co vlastně potřebují a očekávají od okolního světa? Předškolní věk je velmi důležitá etapa vývoje a nesmíme na ní při výchově, vzdělání a utváření jejich vlastního já, zapomínat.

Děti předškolního věku jsou všechny ve věku od 3 do 6 let. Touží v této době objevovat svět a nejraději s rodiči. Je to také doba nekonečného proudu otázek. Neustále slyšíte jen jedno slovo: Proč? Děti si chtějí hrát a už mají i svůj systém hry. Používají naplno řeč, vyjadřují se i malbou a různorodými výtvory. Mají mnohem větší potřebu socializace a celkově už tak nelpí na rodičovském doprovodu. Jsou samostatnější. Obléknout se, nají a nemají problém s úkony týkající se každodenní hygieny.

Fyzický vývoj předškoláka

Děti rychleji rostou. Měří většinou od 90 do 120 cm s váhou od 15 do 25 kg. Rychleji rostou dlouhé kosti a narůstá svalová hmota. S tím souvisí ztráta tukových zásob z batolecího období. Vzhled dítěte působí silněji a zraleji. Paže i nohy jsou štíhlejší a horní část těla užší a zužující se.

Zvyšuje se riziko osvojení špatných pohybových stereotypů. Pravidelná pohybová aktivita a protažení je více než žádoucí. Děti by neměly nosit těžké předměty, protože hrozí nebezpečí kýly. U některých jedinců dochází ke snížení hmotnosti mnohem rychleji než k nárůstu svalové hmoty. Mohou pak působit hodně křehce a hubeně. To však neznamená, že nekypí zdravím nebo existuje nějaký problém. Tyto děti se také postupně vyvíjejí.

Obecně platí, že růst předškoláka bude v následujících letech postupně zpomalovat a děti se postupně začínají výrazně lišit výškou i hmotností. Proto nesrovnávejte míry svého dítěte a ostatních. Pokud si udržuje svou vlastní rychlost růstu, není potřeba se ničeho obávat.

Změřte své dítě dvakrát ročně a zaznamenávejte si míry do růstového grafu. Pokud se vám zdá, že hmotnost roste rychleji než výška, může mít nadváhu. Pokud se výška nezvýší vůbec za půl roku, možná má problém s růstem. V obou případech se o tom zmiňte svému pediatrovi.

Chápete emoce předškoláka? Jak jim porozumět?

Psychomotorický vývoj

Vývoj motoriky se opírá o základy, které dítě získalo už v předchozím období. Nyní ještě lépe koordinuje své pohyby a je obratnější ve všech ohledech. Umí jít rovně, stát na jedné noze (chvilku). Postupně dokáže i skákat na jedné noze, odrazit se a skočit. Stále lépe maluje, navléká korálky na niť nebo si zaváže tkaničky.

U dětí předškolního věku je velice důležité vnímání. Jsou hodně zvědavé a všímavé. Milují smích. Mezi pátým a šestým rokem už dítě zná takřka všechny barvy a rozezná i jednotlivé odstíny. Více rozliší zvuky a snaží se je napodobit. Zatím ještě nemá odhad na vzdálenost, žije přítomností a čas mu příliš neříká.

Vývoj myšlení a řeči

Myšlení ovlivňuje zásadně aktuální situace. Dítě více zajímají vztahy a jejich kontext. Než jde do školy, umí rozeznat delší vzdálenosti a učí se souvislostem. Mnohem rychleji se vyvíjí řeč. Zatímco ve třech letech ještě opakuje slova, v šesti letech už dokáže dítě mluvit souvisle ve větách, jednoduchých i souvětích. V tomto ohledu výrazně pomáhají říkanky, básničky, pohádky a písničky.

Součástí vývoje je i fantazie, kterou mají předškoláci nekonečnou. Děti si vymýšlejí, sní a oživují i neživé věci, povídají si s nimi jako s lidmi a přisuzují jim lidské vlastnosti.

Předškolák a specifické poruchy učení. Pomozte mu je překonat

Socializace dítěte

V předškolním věku je velice důležitá socializace dítěte. Už není tolik vázané na své rodiče, ale dokáže trávit čas i někde jinde a bez nich. Obvykle kolem třetího roku začínají děti chodit do školky, postupně i na různé kroužky apod. Osvojují si určité normy chování a přijímají sociální role. Jejich aktivity mají svůj význam a pomáhají jim, aby se prosadily i ve skupině vrstevníků. Mají rádi své kamarádky a kamarády, hrají si ve skupině, a dokonce mají i společné cíle hry. Vytváří se osobnost jedince a individualita.

Dítě v tomto období přebírá vzory rodičů a jejich chování. Zajímají se o jejich chování k sobě a k ostatním lidem, o jejich komunikaci, řešení problémů a vyznávaní citů. Vše podvědomě vnímá a hodně toho přebírá a uplatňuje v pozdějším věku.

Děti chtějí společnost

Děti prostě milují společnost. Ať už jsou na hřišti, na procházce, u vody nebo kdekoliv jinde, kde jsou další děti. Mají z nich radost a těží z jejich společnosti.

Dominantní činností v předškolním věku je hra. S jejich pomocí se připravují na pozdější reálný život. Při hře se rozvíjí jejich vnímání, myšlení a učení se. S jejich pomoc se seznamují s denní rutinou, jako je stlaní postele, základy hygieny a oblékání, čištění zubů apod. Rodiče by při těchto aktivitách měli být přítomni, ale nezasahovat, pokud to nebude nutné.

V některých případech si děti hrají s imaginárním přítelem. Dokážou si hrát klidně celé hodiny, a přitom si vymýšlet svůj vlastní svět, aniž by kolem sebe měly hromadu lidí.

Kdy je vaše dítě už dost velké, aby šlo samo ven?

Vývoj dítěte je cesta spletitá

Předškolní věk je období růstu, kdy dítě poznává svět a zdokonaluje samo sebe. Postupně se vyvíjí, zlepšuje a učí, až na konci tohoto období jde poprvé do školy. To jsou chvíle, které člověk někam posouvají. Od nevinných her na písku, přes hraní ve školce, učení se pravidlům až po občasné neshody s dospělými. Děti nejdříve vše přebírají po rodičích, učitelích apod. Maminka a tatínek mají v jejich očích vždy pravdu. Jak se postupně vyvíjí a roste, najednou objevuje i své vlastní názory a přesvědčení, které v nich utvoří člověka připraveného na dospělý život.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak se mění a roste malý předškolák?