Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Jak souvisí používání moderních technologií s opožděným vývojem řeči?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

11. 3. 2020

Používání moderní technologií, zejména mobilních telefonů nebo tabletů, by mohlo být příčinou zpoždění řeči u malých dětí. Dokazuje to studie, která byla představená na setkání Pediatric Academic Society.  

Průzkumu se účastnilo 894 dětí a výsledek hovořil jasně. Našla se souvislost mezi používáním mobilních zařízení a opožděním řeči. V dotaznících rodiče odpovídali na otázky, které se týkali používání mobilů a tabletů u jejich dětí. Bylo zjištěno, že už děti kolem dvou let je používají průměrně 28 minut každý den.

Zpoždění řeči spojené s moderní elektronikou

Vědci při výzkumu použili k identifikaci opožděné řeči screeningový nástroj. Nebylo příliš velkým překvapením, že děti, které často používají mobilní telefony nebo tablety, byly více ohrožené špatným vývojem expresivní řeči.

Každá další půlhodina s těmito elektronickými věcičkami znamenala zvýšení rizika o 49 %. Vylo také zjištěno, že tento fakt platí pro všechny sociální skupiny lidí bez ohledu na úroveň vzdělání rodičů. Zároveň ale nebylo prokázáno, že by používání technologií způsobovalo zpoždění v sociálních interakcích, řeči těla či gestech. K posouzení příčiny a následku je ještě zapotřebí připravit další výzkumy a zhodnocení.

Tablety a chytré telefony se v posledních letech staly široce dostupné. Dříve si je nemohl dovolit úplně každý, ale spíše jen movitější občané. Dnes už je může vlastnit v podstatě každý.

Dopad na děti

Protože jsou používány tak často, je velmi důležité, abychom lépe porozuměli jejich dopadu na vývoj dětí. Technologie se velmi rychle vyvíjí a stávají se nedílnou součástí domácností mnohem dříve, než bude znám jejich úplný vliv.

Vědci jsou přesvědčeni, že děti ve věku kolem tří prostě nedokáží pochopit, co vidí na 2D obrazovce. Uchvátí je jasné barvy a blikající světla, ale to, co vidí, jim nepřináší žádnou hodnotu.

Malé děti před obrazovky nepatří

Rodiče by podle vědců vůbec malým dětem tyto technologie neměli půjčovat, i když je zřejmé, že tato rada do značné míry ignoruje. Mnoho rodičů si často myslí, že časem u obrazovky se rozumí jen ty televizní, ale ve skutečnosti tento termín zahrnuje i chvíle strávené u chytrých telefonů nebo tabletů, které už jsou dnes každodenní součástí života mnoha malých dětí.

Není správné podceňovat ani účinek rodičovského vzoru. Děti dnes vyrůstají v rodinách, kde mají rodiče telefon v ruce takřka neustále. Pak se jim jen těžko vysvětluje, že ho mít oni nemohou.

Děti, které mají opožděný vývoj řeči, se špatně domluví se svými vrstevníky i dospělými z blízkého okolí. Dopadá na ně frustrace a hledají jiné cesty, jak jazyk nahradit. Často jsou hlučnější a vzteklejší než ostatní. Pokud neumí správně vyjádřit své emoce nebo dát dohromady pár slov, mohou mít problémy své pocity vůbec zpracovat.

Ne vždy také děti pozdní vývoj řeči doženou, což jim může způsobit problémy třeba při školní docházce nebo i v pozdějším životě.

Ukradený spánek

Zmíněná studie vychází z jiného výzkumu, který zkoumá možná rizika na vývoj dítěte. Například bylo zjištěno, že každá hodina strávená u mobilu nebo tabletu znamenala pro dítě o 16 minut spánku za noc méně.

Děti také déle usínají, což podle vědců může způsobovat „modré světlo“, které obrazovky vyzařují. O něm je známo, že narušuje biorytmus člověka a ovlivňuje spánkové vzorce.

Mnoho rodičů tak trochu upadne do pasti, když začnou používat technologie jako chůvu. Nejdřív jen párkrát na chviličku pustí dítěti pohádku či nějakou dětskou hru, aby mohli něco dodělat. Později se ale tato doba prodlužuje a prodlužuje, až pak začne dítě samo svou elektronickou hračku vyžadovat.

Občasné používání elektronických zařízení u dětí, není nic špatného, ale stojí za to si uvědomit, jak často tyto občasné situace přichází. Někdy takové věci děláme ze zvyku a jiny jsou nutností. Předtím, než telefon předáte, zeptejte se sami sebe, zda neexistuje jiný způsob zabavení nebo uklidnění dítěte, který byste mohli zkusit jako první.

Je snadné ignorovat ostatní možnosti, které máte a použít ty mnohem pohodlnější a ruku na srdce i efektivnější. Možná vás ale překvapí, co se stane, když necháte elektroniku schovanou a zkusíte své dítě zabavit nějak jinak a přirozeněji.

Ohodnoťte tento článek:
5

Právě čtete

Jak souvisí používání moderních technologií s opožděným vývojem řeči?