Menu
PředškolníVěk.cz
Co má umět předškolák

Jak vypadá „typická“ kresba postavy u předškolních dětí?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

31. 8. 2019

Jak vypadá kresba postavy u předškoláků? Kdy začíná mít dítě opravdový zájem o kreslení? Proměňuje se dětská kresba během vývoje? Je to náhodná činnost bez nějakého cíle nebo chvíle s jasným záměrem? Určitě obojí. Záleží totiž na věku dítěte.

Test kresby lidské postavy má sloužit k orientačnímu posouzení grafomotorických schopností dítěte. Způsob zpracování kresby a zejména znázornění detailů se zlepšuje během celého předškolního věku. Hlavně dívky bývají pečlivější a věnují obličeji mnohem větší pozornost než chlapci.

Pozor! Přichází hlavonožec

První kresba lidské postavy, kterou namaluje dítě někdy ve třech až čtyřech letech, připomíná hlavonožce. Jedno kolečko většinou představuje hlavu a trup a k němu pak připojuje někdy větší množství čar, které mají znázorňovat nohy a ruce. Postupně, jak dítě začíná vše chápat, ubývá množství čar a přibývají ostatní detaily. Mezi čtvrtým a pátým rokem už dítě rozlišuje při malování hlavu i trup a dokáže umístit ruce a nohy tam, kam patří. Postupně přibývá detailů ne postavě, oblečení apod.

Správný úchop tužky. Jak má vypadat a kdy začít s nácvikem?

Zábavnější kreslení

Zájem dětí o kreslení se s věkem postupně vytrácí. Také mění své preference v kresbě. Nejvíc spontánní období probíhá mezi pátým a desátým rokem. Děti se také stávají kritičtější ke svým výtvorům, uvědomují si nedostatky a ví, že neodpovídají realitě. Postupně se také odkloňují od lidí a více se zaměřují ne stroje, auta, budovy, továrny apod. Baví je i výtvory zcela podle fantazie.

Kresba postavy podrobně

  • Nejčastějším detailem jsou oči a mnoho dětí se na něj zaměřuje. Zejména dívky se na oči soustředí velmi brzy a v šesti letech už je zvládnou poměrně přesně.
  • Druhým častým detailem obličeje jsou ústa. Zato nos nemá tak velký význam a mnoho dětí ho vůbec nenakreslí. Když už si na něj vzpomenou, stačí jim k jeho znázornění krátká svislá čárka. Asi v šesti letech se způsob jeho zobrazení začíná pomalu měnit.
  • Starší předškolní děti kreslí postavě i krk spojující hlavu a trup. Nezbytnou součástí kresby je samozřejmě trup. Ve čtyřech letech je nakreslí asi 50 % chlapců a 60 % dívek. V pěti letech už je to 90 % dětí bez ohledu na pohlaví.
  • Zatímco nohy nakreslí děti v podstatě pokaždé, na ruce občas zapomínají. Především kolem čtyř let. Starší předškoláci už myslí i na ně a příliš se nestává, že by postava ruce neměla.
  • Další posun ve vývoji představuje dvoudimenzionální zobrazení paží a nohou. Ruce v takovém provedení nakreslí v šesti letech většina dívek a asi tři čtvrtiny chlapců. Podobné je to i u nohou. Dvoudimenzionálně je malují dívky v polovině případů už ve čtyřech letech a chlapci obvykle kolem pátého roku.

Nadané děti. Máte takové doma? Co potřebují?

Které dovednosti a schopnosti jsou s malováním spojené?

  • Motorika
  • Grarfomotorika
  • Vizuomotorická koordinace
  • Zrakové vnímání
  • Paměť, řeč, pozornost

Kreslení je v podstatě velmi komplexní a nesmírně důležitá činnost.

Musíte dítě učit kreslit postavu?

Musíte tohle všechno vědět nebo dokonce nějak nacvičovat kresbu postavy? Rozhodně ne, jen berte čas strávený s dítětem u kreslení jako přínosný a zábavný. Není to žádná ztráta času. Sdílejte spolu radost z výsledků, povídejte si o kresbě, o kreslení a tvoření. Dítě prostřednictvím svých malůvek ukazuje svou fantazii, představy a prožívá hezké chvíle. Někdy do nich promítá i starosti a špatné nálady, když je neumí vyjádřit jinak.

Důležité je nehodnotit a hlavně nekritizovat nepovedený obrázek: „To je fakt letadlo? No, to ale vůbec nepřipomíná. Vždyť to nemá ani křídla. To i náš pes namaluje hezčí.“ Mnohem důležitější je to, zda je dítě spokojené s tím, co nakreslilo, co chtělo nakreslit a jaký se ke kresbě váže příběh. Protože naše dospělácká představivost dokáže být značně omezená a subjektivní. Nechte se na chvíli svým dítětem vtáhnout do světa fantazie a zkuste vidět to, co ono.

Projevte upřímný zájem, podporujte své dítě a sdílejte s ním radost z výsledku. Pořiďte dítěti nástěnku nebo třeba síť a kolíčky, kam si může své výtvory hrdě přidávat.

Funguje posílání dětí do „kouta“? A je to správně nebo špatně?

Proč má dětská kresba tak velký význam?

Dětská kresba má význam v mnoha aspektech života dítěte. Některé jsme již zmínili výše, jiné se projeví až v budoucnosti. Přiměřená kvalita dětských obrázků velkou měrou ovlivňuje pozdější schopnosti psaní a rýsování. V podstatě se jedná o přípravu na psaní, které vyžaduje souhru oka a ruky i schopnost manipulovat v klidu s tužkou.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Jak vypadá „typická“ kresba postavy u předškolních dětí?