Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Kognitivní vývoj u předškolních dětí. Co si pod ním představit?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

7. 11. 2019

Kolem třetího roku života dítěte začíná období proč. Ptá se na všechno, co se kolem něj děje a věnuje velkou pozornost vašim odpovědím, které musí být jednoduché a věcné. Zatím ještě není nutné vysvětlovat podrobnosti, stejně to dítě nezajímá. Občas je nekonečné vyptávání unavující a vám už se nechce odpovídat vůbec na nic. Vydržte a mějte trpělivost. Má to svůj důvod.

Abstraktní otázky „proč“ vašeho dítěte mohou být někdy náročné proto, že jich každý den jsou stovky, a také proto, že na některé z nich se velmi těžko odpovídá nebo se nedá odpovědět vůbec. V takovém případě odpovězte, že nevíte nebo že se tou otázkou budete zabývat později. Vyhledáte odpověď na internetu či v knihách. Berte ale každou vážně. Můžete tak rozšířit znalosti svého dítěte, nakrmit zvědavost a naučit jej jasněji myslet.

Co znamená kognitivní vývoj dítěte

Kognitivní vývoj znamená zvyšování inteligence dítěte a jeho schopností správně uvažovat. Spočívá ve vývoji poznávacích funkcí (vnímání, představování, fantazie, schopnosti, myšlení, inteligence, pozornost nebo paměť). Problematikou se velmi výrazně zabýval Jean Piaget, švýcarský filosof, přírodní vědec a vývojový psycholog. Za základní princip považoval kombinaci a prolínání dvou komplementárních procesů: aktivnější asimilaci a pasivnější akomodaci.

  • Asimilace: přijímání či osvojování nových zkušeností, které ale nemusí být v souladu s dosavadní kognitivní strukturou a úrovní poznatků.
  • Akomodace: přizpůsobení se novým prvkům, aby mohla být obnovena rovnováha.

Vlastnosti dětí podle znamení horoskopu. Čím vás mohou nemile překvapit?

Jak probíhá kognitivní vývoj?

Kolem věku tří let vidíte, že se dítě potýká s různými problémy ve schopnosti učení a jejich uvažování je stále spíše jednostranné. Nevidí problém ze dvou úhlů. Například, pokud vezmete dva stejné šálky vody a nalijete jeden do krátké, tlusté nádoby a druhý do vysoké, hubené, pravděpodobně řekne, že vysoká nádoba pojme víc vody než krátká. I když uvidí dva stejné poháry, kde to všechno začíná i jak naléváte do nádob, přijde se stejnou odpovědí. Podle logiky takto malého dítěte je vyšší nádoba „větší“, a proto tam musí být logicky více vody. Tuto schopnost získají až někdy kolem šesti až sedmi let, kdy konečně pochopí, že se před svou odpovědí musí podívat na problém v širších souvislostech.

Kognitivní vývoj po třetím roce

Po třetím roce se mysl vašeho dítěte stává mnohem jasnější. Zná už svou každodenní rutinu a je pro ně problém, když někdo má rutinu jinou. Například každý den sleduje poštovní auto, které jezdí vždy ve stejný čas, ale může pro něj být zmatečné, pokud popelářské auto přijíždí jen jednou za týden.

Kolem čtvrtého roku začíná zkoumat mnoho základních pojmů, které se pak bude ve škole učit podrobněji. Například už chápe, že den se dělí na ráno, odpoledne, večer a noc, že existují roční období, měsíce. Brzy zjistíte, že kromě zkoumání praktických nápadů, se vaše pravděpodobně zeptá na mnoho „univerzálních“ otázek o tématech, jako je vznik světa, smrt a umírání, z čeho je slunce, proč svítí, z čeho se skládá nebe apod. Můžete mít potíže na nějaké otázky odpovědět, ale neměli byste mít problém s ochotou hledat odpovědi. Spolehněte se na dětské i jiné knihy nebo internet.

Kognitivní vývoj v předškolním věku kolem těch pěti let se obvykle posune už ke znalosti dnů v týdnu, občas i znalost hodin, nějakých čísel a písmen. Chápe velikostní vztahy (malé versus velké) a názvy geometrických tvarů.

Rozmazlujete své dítě až příliš? Takto to poznáte!

Podpořte vývoj inteligence dítěte

Existuje mnoho dobrých dětských knih, které tyto koncepty ilustrují. Není ovšem nutné na dítě spěchat. To, že bude mít naučenou abecedu ve čtyřech letech, mu žádnou velkou výhodu nepřinese, pokud se ji učí pod tlakem. Naopak pak dochází k tomu, že si učení znechutí mnohem dříve, než se vůbec dostane do školy.

Nejlepší přístup je nabídnou svému dítěti širokou škálu vzdělávacích příležitostí. Můžete vyrazit do zoologické zahrady, muzea apod. Mnoho institucí má speciální sekce určené pro děti, kde mohou aktivně zažít proces učení a vlastně si to ani neuvědomí. Současně respektujte zvláštní zájmy a nadání dítěte. Pokud se zdá, že má umělecké sklony, vydejte se na nějakou výstavu, vernisáž apod. Můžete i vyzkoušet uměleckou předškolní třídu. Jestliže se víc zajímá o stroje a dinosaury, vydejte se do přírodovědného, zemědělského nebo třeba technického muzea. Můžete s ním vytvářet modely, pořídit nějaké konstrukční sady. Příležitostí je nekonečně mnoho.

Ať už jsou zájmy dítěte jakékoliv, můžete mu pomocí knih a zážitků odpovědět na jeho otázky, a ještě víc otevřít obzory. V tomto věku by mělo objevovat radost z učení, aby bylo na začátku formálního vzdělávání motivováno k sebevědomí.

Brzy zjistíte, že kromě zkoumání praktických nápadů, se vaše pravděpodobně zeptá na mnoho „univerzálních“ otázek o tématech, jako je vznik světa, smrt a umírání, z čeho je slunce, proč svítí, z čeho se skládá nebe apod. Můžete mít potíže na nějaké otázky odpovědět, ale neměli byste mít problém s ochotou hledat odpovědi. Spolehněte se na dětské i jiné knihy nebo internet.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Kognitivní vývoj u předškolních dětí. Co si pod ním představit?