Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Potřebujete rozmluvit své dítě? Máme jednoduché rady, jak na to

Martina Mádlová

Martina Mádlová

29. 5. 2019

Děti potřebují podporu rodičů v mnoha různých oblastech. Je jedno, zda jde o dítě teprve začínající školku, předškoláka nebo už školáka. Velmi důležitá je vaše pomoc v oblasti rozvoje řeči. Přirozený vývoj řeči končí v sedmi letech, proto na nic nečekejte a věnujte svému potomkovi dostatek času ve chvíli, kdy ještě můžete mnoho ovlivnit. Chcete rozmluvit své dítě?

Malé dítě, které ještě nechodí pravidelně do nějakého kolektivu, slyší mluvit hlavně vás a nejbližší rodinu nebo popřípadě nějaké kamarády na hřišti. Čím více se mu v tomto období budete věnovat, tím lépe se jeho řeč vyvine. Největší zodpovědnost tedy neleží na školce nebo škole, ale na vás – rodičích.

Čtěte a povídejte si

Na rozvoji dítěte se velkou měrou podílí i prostředí, kde vyrůstá, osobní dispozice, zdravotní stav, dědičnost apod. Proto se podívejte zpátky a objektivně zhodnoťte, jak na dítě působíte, co jste zvládli a kde musíte ještě přidat. Rozhodně nespoléhejte na to, že ve školce doženou za vás všechno, co jste nezvládli.

Nejčastější vady řeči u dětí. Znáte je?

Co k mluvení dětí nejvíce přispěje:

  • mluvení, neustále, pořád a za všech okolností mluvte a komentujte vše, co vidíte, popisujte své činnosti i to, co dělá dítě. Popisujte své okolí, zážitky, které zrovna prožíváte apod.,
  • mluvte v kratších větách, jednoduše a pomalu. Dbejte na správnou výslovnost a spisovnou češtinu. Nekomolte a nešišlejte. Dítě se bude snažit vaše slova napodobit a napodobovalo by i ty špatné vzory,
  • říkejte básničky, říkanky, zpívejte písničky, prohlížejte si obrázky v knížkách, popisujte, co v nich vidíte. Děti obvykle tyto společné chvilky milují a rozvíjí tak i svou fantazii,
  • nechte dítě, aby vyjádřilo svými slovy, co vám chce sdělit. Když něco chce, nenechte je jen ukazovat, ale musí to říct, byť třeba ne úplně dobře. Rodiče obvykle ví takřka ihned, co dítě chce, protože je velice dobře znají, ale není dobře plnit přání automaticky, bez použití slov,
  • dávejte otázky, abyste došli k tomu, co vám chce dítě sdělit a abyste si ověřili, že přesně chápe smysl slov, která používá (Velký traktor – Kde je velký traktor?),
  • nezapomeňte pochválit každý jeho pokus o slůvka, i když není úplně povedený. Když uvidí vaší velkou radost z pokroků a snahy, dokáže ho to namotivovat k dalším výkonům,
  • poslouchejte, jak dítě mluví a opravujte jeho artikulaci i gramatické chyby. Jedině pravidelným opravováním si zafixuje správné vzory (Vidím maminka – Vidím maminku).

Aby se vaše dítě naučilo mluvit správně, musíte spolu opravdu mluvit. Ne že mu budete koutkem úst odpovídat od mobilního telefonu, televize, tabletu či počítače. Myslete i na atmosféru u vás doma. Když domů chodí rodiče věčně naštvaní, málokdo má pak náladu se s někým ještě bavit nebo se dokonce smát.

Pravidelně čtěte

Velmi důležité je i čtení. Skvělé jsou klasické pohádky, kde se navíc dítě naučí rozeznávat i dobro a zlo. V pohádkách se spousta věcí neustále opakuje a nejsou to žádné složité texty. Říkanky a zpívání zase napomáhají rozvoje řeči i díky tempu, rytmu a melodii, které se s nimi pojí. Děti si učením básniček trénují i paměť.

Ignoruje vaše dítě slůvko „ne“? Jděte na něj jinak

Proč, proč, proč?

Od jistého věku začnou děti doslova chrlit otázky jednu za druhou. Jsou to ale velmi důležité otázky, které hrají zásadní roli ve vývoji dítěte a pomáhají jim formulovat, zjišťovat a dávat si věci do souvislostí. Proto na dětské otázky odpovídejte trpělivě, i když se ptají stále dokola. Děti se učí mluvit v dialogu a když je budete odbývat, může je to poznamenat na celý život. Když poznají, že na odpovídání věčně nemáte čas nebo je jen něčím odbydete, aniž byste pořádně odpověděli, brzy se ptát přestane, uzavře se a odřízne. Od všech, kdo jim později vstoupí do života. A nezapomeňte. Není důležité jen na otázky odpovídat, ale i otázky pokládat, ale tak, abyste v otázce již nějakou formou nabídli i možnost odpovědi.

Kdy zvážit návštěvu logopeda?

Věnujete se dětem naplno, a přesto v řeči něco vázne? I to se může stát. Často vzniká problém s výslovností R, Ř, některých sykavek, neochotou mluvit sám apod. Pokud si doma něčeho všimnete dřív, než vás třeba upozorní paní učitelka ve školce, klidně vyhledejte klinického logopeda a nechte dítě vyšetřit. Začněte s nápravou potíží co nejdříve, protože přirozený vývoj řeči končí v sedmi letech a pak už to bude pro vás i vaše dítě mnoho práce navíc.

Ohodnoťte tento článek:
4,8
Právě čtete

Potřebujete rozmluvit své dítě? Máme jednoduché rady, jak na to