Menu
PředškolníVěk.cz
Co má umět předškolák

Nejčastější vady řeči u dětí. Znáte je?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

24. 4. 2019

Lidé mají tu jedinečnou možnost dorozumívat se řečí. Můžeme jejím prostřednictvím vyjádřit své myšlenky, pocity, strach, radost, lásku i smutek. Řeč se vyvíjí už od miminka a je důležité, aby děti mluvily správně. A právě s tím jsou spojené i různé vady řeči u dětí. Které patří k nejčastějším?

Breptavost, koktavost, dyslálie, patlání nebo dysartrie, s takovými poruchami se setkávají logopedi ve svých ambulancích. Podle průzkumů se nějaká vada řeči objeví až u 40 % předškoláků. Pro zdárný vývoj řeči je nesmírně důležité, aby se jazyk a mluvidla dostatečně procvičovala už od útlého věku, ale samozřejmě musí mít dítě i dobrý sluch, zrak, správně koordinovat pohyby a jemnou motoriku.

Řeč výrazně ovlivňují rodiče

Výrazný podíl na správném vývoji řeči dítěte mají rodiče, protože právě ti mají poskytovat dostatek vjemů a podnětů. Roli ve vývoji řeči má i genetická dispozice a nadání pro jazyk. Řeč ovlivňuje i temperament dítěte a jeho osobnost jako celek.

A jak si dítě osvojuje řeč? Nápodobou. Nabízíte mu různé podněty, mluvíte a mluvíte. Dítě postupně chápe, jak řeč funguje. Když je obklopeno láskyplným prostředím, které ho motivuje a podněcuje k hovoru, rozvíjí se jeho řečové schopnosti mnohem lépe a rychleji. Povídejte si s nimi, komentujte běžné situace, zpívejte, říkejte říkanky, čtěte pohádky, vysvětlujte.

I přes všechnu snahu se ale může stát, že se řeč nerozvíjí tak, jak má a začnou se objevovat konkrétní nedostatky, se kterými už si poradí jen odborník. Jakmile je řeč dítěte nesrozumitelná nebo nějak výrazně odlišná od jeho vrstevníků, navštivte raději logopeda a nechte je vyšetřit.

Odborná péče logopeda

Když se objeví řečové vady u dětí, je načase navštívit klinického logopeda, což je vysokoškolsky vzdělaný specialista a může poskytovat logopedickou péči osobám s narušenou komunikační schopností. Mimo to spolupracuje s dalšími odborníky (neurologové, psychologové, foniatři, plastičtí chirurgové, speciální pedagogové atd.). Logopedickou péči vám uhradí zdravotní pojišťovna, pokud máte doporučení od dětského lékaře.

Věk dítěte není nijak stanoven a ani ohraničen. Vše záleží na druhu poruchy, kterou dítě trpí. U řeči se obvykle jedná jen o přechodné problémy, které s poctivým cvičením a péčí odborníka zmizí ještě před zahájením školní docházky. U náročnějších vad, které často vyžadují pomoc více odborníků, pak musíte počítat s mnoha lety logopedické péče.

Kdy naučit dítě číst. Je vhodné, aby uměly číst, než půjdou do školy?

Vady řeči u dětí

Vad řeči je poměrně velké množství. Mezi nejčastější patří dyslalie, koktavost, brebtavost nebo disartrie. Na následujících řádcích je představíme o něco blíž.

Vada řeči dyslálie (patlavost)

Dítě špatně vyslovuje jednu nebo více hlásek. Touto vadou často trpí i dospělí. U dětí často problémy způsobí sami rodiče, protože se snaží laicky upravovat výslovnost dítěte, protože neznají jednotlivé zákonitosti, které jsou nezbytné pro vyvozování jednotlivých hlásek. Příčinou může být lehká mozková dysfunkce, genetická dispozice, poruchy sluchu, motorická neobratnost či přirostlá uzdička pod jazykem a defekty chrupu. Patlavost se objevuje i u dětí, které mají problémy s psychikou, jsou neustále káráni za své chyby, napomínány apod.

Pro dítě je nesmírně důležité, abyste na něj nešišlali a vyslovovali slova správně a zřetelně. Od logopeda dostanete plán terapie a cvičení a doma byste pak měli cvičit každý den vždy několik minut.

Breptavost

U této vady dítě hovoří velmi rychle, špatné artikuluje a nejde mu příliš rozumět. Pokud mluví rychle až příliš, mohou se objevit projevy připomínající koktavost. Při řeči vypouští slabiky či hlásky ve slovech, neartikuluje dobře hlásky. Tato porucha hodně souvisí s temperamentem, rodinným stylem a špatným vzorem v mluvení u rodičů. V dětství se dá tento problém poměrně dobře řešit. Často je ovšem potřeba i úzká spolupráce rodičů a konkrétní změny. U logopeda se trénuje zpomalování řečového tempa, správné vyjadřování, dýchání, rytmizace.

Koktavost

Koktavost se rozpozná docela snadno. Jakmile je plynulost přerušována opakováním, prodlužováním nebo dokonce tak, že nelze vyslovit nějakou hlásku, slabiku či část slov, je to ono. Nutno podotknout, že jde o neúmyslné jevy. Proč koktavost vzniká zatím nebylo úplně vysvětleno. Asi z padesáti procent je dědičná a objevuje se kolem třetího roku života. Často po nějakém silně emotivním zážitku. Větší počet koktavých dětí byl zaznamenán u těch, které hovoří více jazyky (vyrůstají ve vícejazyčné rodině) a také u těch, které trpí lehkou mozkovou dysfunkcí nebo vývojovou dysfázií. Ve většině případů se objevuje samostatně.

Odstraňování tohoto problému musí začít co nejdříve, tedy nejlépe hned od prvních příznaků. Po vyšetření určí logoped vhodnou terapii a může doporučit i vyšetření u dalších odborníků. Když se najde správná terapie, je velká naděje na zmírnění projevů nebo dokonce na jejich úplné odstranění.

Koktavost u dětí. Co ji způsobuje a jak ji vyřešit?

Dysartrie

Častá porucha řeči u dětí, kterou charakterizuje špatná artikulace (výslovnost). Často doprovází nějaké onemocnění centrální nervové soustavy, které brání správné kontrole nad jazykem, hrdlem, rty či plícemi. Tato porucha je velmi závažná a podle stupně a typu pak zasahuje do celé osobnosti. Pokud se s něčím takovým už dítě narodí nebo se začne motorické postižení projevovat hned v raném dětství, hovoříme o vývojové dysartrii.

K disartrii může dojít i z následujících příčin:

  • prenatální období (úraz či infekční onemocnění matky, krvácení do mozku, nedostatek vitamínu K apod.),
  • nedonošenost,
  • postižení miminka,
  • meningitida,
  • encefalitida,
  • horečnatá onemocnění,
  • intoxikace v raném věku,
  • nádory,
  • cévní onemocnění,
  • úrazy hlavy a další.

Projevuje se špatnou artikulací, pomalým tempem mluvy, nekoordinovanou řečí, poruchy výšky, síly i tvorby hlasu, poruchy rezonance. Protože se jedná o komplexní poruchu, musí být stanovena komplexní léčba. Ta se nezaměřuje jen na samotnou poruchu. Často je nutná spolupráce s foniatrem, psychologem a dalšími odborníky.

Mutismus

Určitá část dětí trpí elektivním mutismem. V některých situacích nebo v určitém prostředí zkrátka nemluví. Pro dítě je to takový obranný mechanismus. Brání se proti jeho přetěžování, nesprávnému výchovnému stylu či projevům nátlaku. V těchto případech bývá důležitá spolupráce s psychologem.

Nechcete být pro děti špatným vzorem? Dejte si pozor na tyto 4 špatné návyky

Vývojová dysfázie

Vývojová dysfázie postihuje řeč a její vývoj. Má velmi různorodý charakter a těžko se přesně lokalizuje. Děti obvykle mají nějaký řečový projev, ale je opožděn a oproti normálu se výrazně liší kvalitou. Dítě se nedokáže vyjádřit, nemluví vůbec nebo vydává jen zvuky. Má svůj vlastní slovník, kterému rozumí jen ti nejbližší. Naučená slova dítě komolí, neskloňuje, nečasuje. Příznaky se projevují v různé intenzitě. Příčinou dysfázie je porucha centrálního nervového systému (zejména sluchové a řečové oblasti). Léčba v tomto případě musí být komplexní a podílí se na ní dětský neurolog, foniatr, logoped a psycholog.

Ohodnoťte tento článek:
2,5
Právě čtete

Nejčastější vady řeči u dětí. Znáte je?