Menu
PředškolníVěk.cz
Zdraví dětí

Pravidelné lékařské prohlídky u dětí – kolik jich musí dítě absolvovat a v jakém věku?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

5. 4. 2019

Prevence je tou nejdůležitější částí péče o sebe sama. Pravidelné preventivní prohlídky patří k nezbytnostem v dospělosti i v dětství. Pro lékaře i rodiče mají obrovskou výpovědní hodnotu a často se dají odhalit různé odchylky nebo onemocnění včas.  Kolik jich dítě musí do svých 18 let absolvovat a kdy?

V rámci preventivních prohlídek lékaři sledují zdravý vývoj dítěte od narození až po jeho přechod k praktickému lékaři pro dospělé. Tam obvykle mladí lidé přecházejí v 18 letech. Nejpozději se musí přeregistrovat do dovršení 19 let. Součástí vyšetření je vždy měření a vážení. Doplňuje ho povinné i nepovinné očkování, různá speciální vyšetření s ohledem na věk dítěte. Pokud se objeví nějaké odchylky, doporučí vám pediatr další specializovaná vyšetření.

Je jich moc nebo málo?

Možná vás už také párkrát napadlo, jestli těch prohlídek není trochu moc. Hlavně zpočátku, když máte doma miminko a chodíte takřka každý měsíc a později v rozmezí několika měsíců. Jak ale jinak včas zachytit například poruchy výživy, nervosvalového vývoje, dysproporční vývoj, poruchy smyslů, srdeční vady, malý vzrůst apod. U dětí se vše velmi rychle mění a rychle se vyvíjí. Čím dříve se začne s nápravou odchylek, léčbou či cvičením, tím lépe. Je tak jasné, že nějaké to nepohodlí, které musíte absolvovat kvůli častým cestám k lékaři, klidně obětujete.

Preventivní prohlídky ale nemají za úkol odhalovat jen nemoci a zdravotní potíže. Slouží i ke zhodnocení sociálního chování, hygienických návyků, zralosti pro školní docházku, dokáží včas zachytit obezitu či dědičnou poruchu tukového metabolismu.

Co dělají leváci: jakou mají osobnost a čím se odlišují?

Zdravotní a očkovací průkaz jako nezbytný dokument

Už v porodnici dostanete pro své miminko zdravotní a očkovací průkaz. Do něj vám bude lékař zaznamenávat všechny důležité informace o preventivních prohlídkách, očkování, nemocech apod. Do průkazu jsou zapisovány takové hodnoty jako výška, váha, obvod hlavičky apod.

Pravidelné lékařské prohlídky – přehled

Obsah a četnost preventivních prohlídek u dětí určuje zákon. Takřka polovina z jejich celkového počtu se uskuteční v prvním roce života dítěte. Další pak následuje v 18 měsících, ve 3 a 5 letech a ostatní pak následují v dvouletých intervalech až do 19 let.

Brýle a děti. V jakých případech je musí nosit? Je možné se očních vad zbavit?

Od narození až do 12 měsíců

Do 48 hodin od příchodu z porodnice by měla následovat první prohlídka u  dětského lékaře. Ten se zeptá na anamnézu rodičů, průběh porodu, posoudí celkový stav dítěte, zaměří se na kojení a výživu. Zjistí, zda dítě dostalo v porodnici vitamín K a předepíše ho ve formě kapek. Podává se jako prevence krvácivé nemoci u novorozenců po jedné kapce do tří měsíců věku.

Po první prohlídce následuje ta ve 14 dnech věku, kde lékař kontroluje stav výživy dítěte, předepíše vitamín D jako prevenci před křivicí, změří a zváží dítě. V tomto období je také doporučeno první preventivní vyšetření kyčlí.

Na konci šestinedělí vás bude chtít lékař vidět znovu. V tuto dobu je možné odhalit hrubší odchylky od vývoje pohybových dovedností dítěte. Kontroluje se, zda dítě fixuje předměty a blízké osoby zrakem. Také se provádí druhé vyšetření kyčlí. Řeší se i objednání na první povinné očkování.

Velmi významná je pak prohlídka ve třech měsících. V tuto dobu se obvykle zahajuje očkování (mezi 9. – 12. týdnem). Probíhá třetí vyšetření kyčlí. Když je vše v pořádku, dále už neprobíhá.

V dalších měsících provede lékař kontrolu vývoje pohybových dovedností, zraku a sluchu. Od šestého měsíce se dítě otáčí za zvukem, a tak lze sluchové vady lépe odhalit. A přichází na řadu další očkování. Po šestém měsíci obvykle lékař doporučuje registraci u zubaře, ale zdaleka ne všechny děti už v tuto dobu zuby vůbec mají a rozhodně ještě nespolupracují.

Po šestém měsíci už je kontrolován i vývoj dítěte v oblasti pohybu, zda se plazí, leze, přetáčí se či si sedá. Ve 12 měsících zhodnotí lékař růst, stav výživy, vývoj řeči a chůze. V roce už by mělo dítě říkat několik slov, rozumět jednoduchým otázkám, poznat mámu, tátu a blízké osoby. Dokáže si stoupnout k nábytku, chodit do stran a držet se. Kolem jednoho roku se také dokončuje očkování hexavakcínou.

Prohlídka v 18 měsících

V 18 měsících se posuzuje další zrání dítěte. Také by už měla být uzavřená velká fontanela – vkleslinka, která se nachází ve střední čáře na hlavičce dítěte. Provede se vyšetření zraku, sluchu a posoudí psychomotorický vývoj. S lékařem rodiče vyplní dotazník, který má za úkol posoudit možnou poruchu autistického spektra. Podle očkovacího kalendáře by už mělo dítě mít za sebou i první dávku vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Prohlídka ve 3 letech

S lékařem se pobavíte o nových anamnézách, pokud jsou. Kontroluje očkovací kalendář a případně doplní chybějící. Musí zhodnotit psychosomatický vývoj, jemnou a hrubou motoriku, sociální chování a hygienické návyky dítěte. Samozřejmě se dítě zváží a změří a provede kompletní fyzikální vyšetření i s prohlídkou kůže. Zkontroluje zrak, řeč, hlas, sluch, lateritu a znalosti barev. Musíte s sebou přinést moč, kterou sestřička kontroluje diagnostickým papírkem.

Prohlídka v 5 letech

Tato prohlídka se provádí především s ohledem na blížící se začátek školní docházky. Lékař s rodiči a také často s psychologem nebo i dalším odborníkem řeší otázku, zda bude dítě už připravené na školu nebo by pro něj byl ještě lepší odklad. V tomto věku už má být dítě schopno dodržovat tělesnou čistotu, pojmenovat barvy apod. Pokud existuje v rodině riziko srdečního onemocnění, může v tomto věku lékař provést krevní testy ke zjištění hladiny cholesterolu a tuků v krvi dítěte. Od pěti do šesti let pak probíhá přeočkování na některé nemoci a dává se druhá dávka vakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Kouzelná slůvka „děkuji“ a „prosím“. Jak je naučit říkat děti?

Prohlídka v 7, 9, 11 a 13 letech

Prohlídky mají za cíl sledovat růst a vývoj dítěte, ať už duševní nebo fyzický. Lékař si všímá příchodu a rozvoje puberty i druhotných pubertálních znaků. Řeší vadné držení těla, odchylky pohybového aparátu, problémy se štítnou žlázou apod.

Prohlídka v 15. letech

V patnácti letech už obvykle chodí děti k lékaři sami. Ten by měl dítě nebo popřípadě i rodiče poučit o zdravém životním stylu a úrazové prevenci specifické pro daný věk. Zkontroluje očkování dítěte, doplní chybějící povinná očkování, pokud jsou. Dítě změří, zváží a posoudí růst. Provede kompletní vyšetření kůže a sekundárních pohlavních znaků, krevního tlaků a pulzu, zraku, sluchu, řeči a hlasu. Provede celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte. U dívek může doporučit gynekologické vyšetření a zmíní možnost očkování proti lidskému papilomaviru.

Prohlídka v 17. letech a výstupní poslední prohlídka

Provedení kompletního fyzikálního vyšetření včetně prohlídky kůže, vyšetření moči diagnostickým papírkem, tlaku a pulzu, zraku, sluchu, řeči, hlasu. Prohlédne dutinu ústní a poučí dítě o chráněném sexu. Pokud se jedná o poslední preventivní lékařskou prohlídku u pediatra, provede závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče.

Pokud byste chtěli znát kompletní informace o preventivních prohlídkách, můžete se podívat do vyhlášky o preventivních prohlídkách č. 70/2012 SB., ve znění pozdějších předpisů.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Pravidelné lékařské prohlídky u dětí – kolik jich musí dítě absolvovat a v jakém věku?