Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Přípravka pro předškoláka. Jak fungují přípravné třídy na ZŠ a jsou vhodné pro vaše dítě?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

26. 3. 2019

Každý rok se najde poměrně velké množství dětí, které mají nastoupit do prvních tříd základních škol, ale z různých důvodů nenastoupí – mají odklad. Ať už je to kvůli nedostatečně zralosti, logopedickým nedostatkům nebo třeba ze zdravotních důvodů. Takové dítě zůstává ve školce v předškolní třídě. Existuje ještě i další možnost, přípravka pro předškoláka. Víte, jak přípravné třídy na ZŠ fungují?

Každé dítě je jiné, potřebuje jiné tempo a přístup. Zatímco pětiletý Honzík už sám mluví, zná některá písmenka nebo i čísla, stejně stará Adélka musí chodit na logopedii, protože dobře nemluví a nevydrží v klidu sedět déle jak deset minut. Zatímco Honzík by do školy klidně už mohl, pro Aničku by to zatím vhodné nebylo a dostane odklad. Stejně tak by ale nemusela poslední předškolní rok strávit ve školce. Možná by pro ni mnohem vhodnější byla právě přípravka. Pojďme se společně podívat na to, co všechno tato forma vzdělávání obnáší a zda by pro vaše dítě byla vhodná. Konečné slovo je totiž vždy na rodičích.

Přípravná třída 2019 – jak funguje?

Přípravné třídy ZŠ někdy také nazývané nultými ročníky jsou vhodné pro děti, které už dosáhly věku pro zahájení povinné školní docházky, ale mají odklad. Učitel v těchto třídách se zaměřuje především na systematickou přípravu dítěte. Díky tomu je pak lépe připravené na vstup do základní školy a není to pro něj takový šok. Přípravka pro předškoláka se nezapočítává do povinné školní docházky. Po absolvování školního roku získají děti hodnocení, podle kterého se rozhodne, zda už je dítě dostatečně zralé na to, aby zvládlo základní školu. Děti se v přípravce učí formou hry a je to takový přechod mezi školkou a první třídou.

Kdy naučit dítě číst. Je vhodné, aby uměly číst, než půjdou do školy?

Přípravná třída legislativa

O přípravných třídách se hovoří ve školském zákoně. Od školního roku 2017/2018 byl zákon č. 178/2016 Sb. novelizován a změnila se pravidla pro zařazování dětí do těchto tříd. Mohou se v nich tak vzdělávat děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do přípravné třídy napomůže jejich vývoji a které mají současně i odklad povinné školní docházky. Děti, které odklad nemají, nemohou jít do přípravné třídy.

Tyto změny byly zavedeny spolu s povinným předškolním vzděláváním. Podle § 34a školského zákona se dítě, které má povinné předškolní vzdělávání, vzdělává ve spádové mateřské škole nebo v jiné podle volby rodiče. Vzdělávat se může i doma. Podle zákona je ovšem hlavní vzdělávací institucí mateřská škola, a právě ta má zajistit ideální podmínky k tomu, aby úspěšně zvládly nástup na základní školu.

Zařazení do přípravné třídy je možné jen u dětí, u kterých se předpokládá, že by docházka do ní mohla vyrovnat vývoj a mají odklad školní docházky. K tomu dochází na základě souhlasu ředitele, kterého o odklad požádá písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu do škol. Žádost musí být doručena s doporučujícím posouzením nějakého školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo psychologa.

Přípravné třídy podle legislativy nemají suplovat mateřskou školu, ale jen pomoci dětem, které nemohli nastoupit školní docházku v roce, ve kterém měly. Proto se také zaměřují na vyrovnávání vývoje u dítěte s ohledem na jeho nezralost.

Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň deset dětí. Když se do přípravky potřebný počet dětí nepřihlásí, může ředitel školy požádat zřizovatele o výjimky z nejnižšího počtu dětí. O tom hovoří § 23 odst. 4 školského zákona. Zřizovatel výjimku může povolit, ale zároveň musí zaplatit i zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.

Důvody pro odklad školní docházky. Jak poznat, že dítě není zralé na školu?

Přípravka pro předškoláka nebo klasická školka?

Ještě před rokem 2017 mohly do přípravných tříd chodit všichni předškoláci. Od školního roku 2017/2018 už jsou ale určené jen pro děti s odkladem. Ohlasy na přípravky jsou veskrze pozitivní. I ve školce jsou předškoláci vedeni k tomu, aby školu zvládly, ale ta příprava je stále víc dětská a není tak intenzivní.

Rozhodně však není přípravná třída povinná. Rozhodnout se musíte vy, co je pro vaše dítě nejlepší. Zvažte ale všechny výhody, kterých má bezpočet. Nabízí kvalitní přípravu pro vstup do základní školy hravou formou, individuální přístup (ve třídě nebývá tolik dětí), působí většinou na některé základní škole, takže si děti na to prostředí zvyknout a do první třídy nenastupují do úplně neznámého prostředí. Naučí se i chodit do školní jídelny nebo družiny. Docházku do takové třídy neplatíte.

Rozdíly mezi mateřskou školou a přípravou jsou značné, i když existují i společné rysy. V obou institucích se učitelé snaží o to, aby dítě během své docházky získalo dostatečnou zdatnost, upevnilo si potřebné návyky a zvládlo vstup do první třídy s dostatečným sebevědomím a úspěchem.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Přípravka pro předškoláka. Jak fungují přípravné třídy na ZŠ a jsou vhodné pro vaše dítě?