Menu
PředškolníVěk.cz
Co má umět předškolák

Důvody pro odklad školní docházky. Jak poznat, že dítě není zralé na školu?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

17. 3. 2019

Zápisy do prvních tříd se blíží a řada rodičů řeší, zda už je jejich dítě dostatečně zralé na to, aby zasedlo do školní lavice. Ne všechny děti jsou v šesti letech připravené na výuku. V takovém případě je vhodné zvážit odklad školní docházky. Co všechno obnáší a jak na to?

Ne všechny děti, které do školy nenastoupí, na ní nejsou připraveny. Někdy jim rodiče chtějí ještě prodloužit „dětství“, jindy chtějí počkat až bude starší nebo třeba chtějí, aby šlo do první třídy společně se sourozencem. Podle odborníků ale není vhodné, aby dítě nenastoupilo do školy, když je připravené. Hrozí riziko, že o školu a učení ztratí zájem a za rok pak bude nástup mnohem náročnější.

Odklad školní docházky ano či ne

Dítě může jít do školy, když má dostatečnou školní zralost a připravenost. Mnoho lidí si myslí, že tyto pojmy jsou stejně. Ovšem není to tak. Každý pojem ještě doplňují další oblasti důležité pro úspěšný vstup do školy.

Školní zralost podle D. Přinosilové je: „Fyzická a psychická připravenost dítěte pro školu, která mu umožňuje optimální zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí, ohrožení fyzického a duševního zdraví při školní zátěži.“

Dítě tedy musí být připravené po fyzické i psychické stránce což souvisí se zráním centrální nervové soustavy.

Školní připravenost zahrnuje vlastnosti sociální, pracovní a somatické. Ty dítě rozvíjí a získává hlavně v mateřské škole. Ve zkratce se dá říct, že jsou to dovednosti, schopnosti a návyky, bez kterých se dítě ve škole neobjede. Sem patří i motivace ke vstupu do školy.

Nezralost dítěte se projevuje hlavně tím, že není samostatné, je neobratné, přecitlivělé a impulzivní, nesoustředěné a neklidné. Má problémy s navazováním kontaktů, nedokáže všemu porozumět apod. V tomto případě by odklad mohl velice pomoci, aby dítě mělo čas dozrát.

Podmínky pro přijetí do základní školy

Odklad školní docházky 2019

Podmínky pro odklad školní docházky upravuje § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V něm se uvádí, že základní škola musí informovat zákonného zástupce dítěte během zápisu do prvního ročníků o tom, že existuje možnost odkladu povinné školní docházky. Zákonný zástupce může požádat do 31. května kalendářního roku, kdy má jít dítě do školy, o odklad školní docházky. Ředitel školy odloží začátek povinné docházky o rok. Nejdéle je možné školu odkládat do zahájení školního roku, v němž bude dítěti osm let.

O odklad školní docházky je možné požádat ještě i v průběhu prvního pololetí školního roku, pokud by se projevila nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost.

Kdo doporučuje odklad školní docházky?

Žádost o odklad řeší vždy rodič dítěte. Je nutné ji škole předat v písemné formě v době zápisu do první třídy. Nejdéle však do konce května. Žádost nemá stanoven žádný jednotný formulář. Mimo žádosti zákonného zástupce jsou nutná také dvě doporučení. Potřebujete pro odklad školní docházky potvrzení od lékaře (dětského či odborného) nebo od klinického psychologa a druhé od pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra.

Na vydání stanoviska má škola 30 dní. Když s ním nesouhlasíte, můžete podat odvolání ke krajskému úřadu.

Dítě se bojí do školy. 7 kroků, které mu pomohou překonat úzkost

Znovu k zápisu?

Mělo dítě odklad povinné školní docházky 2018? Pak musí letos znovu k zápisu, protože není automaticky přijato. Rodič může klidně požádat přijetí dítěte na úplně jiné škole než původně. Dítě k zápisu jít nemusí.

Důležitá role pedagogů

Při rozhodování o tom, zda dítě do školy už dát či nikoliv, se můžete obrátit i na učitelku nebo učitele v mateřské školce. Jim prošlo rukama už mnoho dětí a dokáží objektivně posoudit, zda na to už dítě má či nikoliv. Mohou vám i doporučit, na čem byste měli ještě zapracovat. Můžete namítnout, že nikdo nezná vaše dítě lépe než vy. U rodičů je však patrná jistá neobjektivita, protože většinou své dítě vidí jako nejlepší a nejšikovnější a některé důležité faktory snadno přehlédnou.

Někdy se do školy dostane dítě, které nesplňuje podmínky školní zralosti a připravenosti. Často se tak děje tehdy, kdy si rodič nechce přiznat, že na to dítě ještě nemá a odklad školní docházky bere jako selhání nebo jako důkaz toho, že dítě není tak chytré. Taková situace ovšem může vést k nechuti a demotivaci. Dítě se může v první třídě trápit, mít špatný prospěch a celkově na školu zanevřít. Zde je právě ten správný čas na dodatečný odklad, o kterém rozhoduje ředitel školy nebo zapojit mnoho trpělivosti, tolerance i ochotu věnovat dítěti mnohem víc času než doposud, aby těžkou situaci ve škole zvládlo. Úplně nejdůležitější je ale pozitivní motivace a častá chvála.

Máte doma budoucího prvňáčka? Jak mu vybrat správnou aktovku do školy?

Odklad školní docházky diskuze

Na internetu se nachází nesčetně diskuzí zejména maminek, které řeší odklad školní docházky a své zkušenosti. Kdy ano a kdy ne, jak s dětmi pracovaly, pomáhaly jim apod. Mohou pro vás být velmi účinnou pomocí s mnoha informacemi, které se jinak těžko získávají.

Žádost o odložení školní docházky má v rukou zákonný zástupce. Pedagogická poradna, pediatr, logoped nebo jiný odborný pracovník má pouze poradní hlas a může vyjádřit svůj názor. Rozhodnutí rodičů o tom, zda dítě do školy půjde či ne, by ale nemělo být jen formální záležitostí nebo dokonce neuvážený krok. Tím by rodiče mohli svému dítěti způsobit obtíže, které ho ovlivní v budoucím vzdělávání i dospělém životě.

Ohodnoťte tento článek:
3,5
Právě čtete

Důvody pro odklad školní docházky. Jak poznat, že dítě není zralé na školu?