Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Waldorfské vzdělávání: hodí se pro váše děti?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

14. 6. 2019

Hledáte alternativu k běžnému veřejnému nebo i soukromému vzdělávání? Jednou z možností je i to Waldorfské. Co potřebujete vědět o výuce, za kterou stojí Steiner Waldorf.

Tento styl výuky je vysoce respektovaným mezinárodním vzdělávacím hnutím s více než 1050 školami v 60 zemích. Rakouský filosof Rudolf Steiner v roce 1919 založil první waldorfskou školu ve Stuttgartu. Samotná myšlenka na založení školky pocházela od Emila Molta, který vlastnil firmu Waldorf Astoria). Ten chtěl zřídit školu pro děti lidí, kteří u něj pracovali. Hlavní je založena na chápání lidského vývoje, který řeší potřeby rostoucího dítěte.

Steiner navrhl učební plán, který reaguje na vývojové fáze dětství a na péči o dětskou představivost ve školním prostředí. Filosof myslel, že školy by měly primárně uspokojovat potřeby dítěte, spíše než požadavky vlády nebo ekonomických sil, a tak vyvinul školky a školy, které podporují tvořivost a svobodné myšlení. Jeho výuka posiluje poznání individuality dítěte a prostřednictvím vyváženého vzdělávání jim umožňuje s důvěrou vstoupit do velkého světa.

Hlavní rozdíly mezi klasickou školou a waldorfskou:

  • liší se pohled na dítě a přístup k němu,
  • vyučování probíhá v epochách a učitelé mají možnost probrat látku mnohem intenzivněji, používat téma určitou dobu a pomoci dětem pochopit veškeré souvislosti a hlavní podstatu,
  • součástí výuky jsou nejrůznější umělecké, pohybové a praktické činnosti,
  • děti nedostávají známky, ale hodnotí se ústně i vysvědčení dostanou ve formě slovního hodnocení,
  • funguje princip jednoho třídního učitele, který pečuje o dítě po celou dobu školní docházky.

Jak začít s domácím vzděláváním? Víte, co vše musíte vyřídit?

Jak to funguje v praxi?

Waldorfské školy mají dveře otevřené pro všechny děti, pokud splňují obvyklá kritéria nutná pro školní docházku. V oblasti výuky je jedním z klíčových faktorů vzdělání využití umění a jazyka. S pomocí pohádek, dějin, básní, hudby a her, které jsou součástí světové civilizace, vytvoří učitel atmosféru, kde se děti radostně učí číst, psát, počítat, naučí se o přírodě, zeměpisu, jazyky apod. Jedinečným rysem tohoto vzdělávání je to, že učitel zůstává v jedné třídě. To umožní rozvoj vztahů žáků a jejich rodin s učitelem. Učitel lépe rozumí potřebám každého dítěte.

Během prvních sedmi let života se děti fyzicky formují a prostřednictvím imitace poznávají svět. Steiner byl přesvědčen, že svobodná, tvůrčí hra je tou nejlepší přípravou pro život v dospělostí. Za tímto účelem se učitel při výuce snaží vytvořit prostředí, kde mají děti čas na hraní, povzbuzuje je k tomu, aby rozvíjeli svou představivost a naučily se realizovat své myšlenky.

Čtení a psaní se vyučuje od první třídy. Studenti mohou začít psát tak, že se pohybují ve tvaru na podlaze ve třídě a kreslí obrázky, které obsahují tvar. Lépe tak porozumí písmenům, než když si musí jen zapamatovat abstraktní tvary. Děti si před prací s tištěnou literaturou píši slova a čtou vlastní dopisy.

Porozumění číslům je postaveno na konkrétních úkolech v reálném životě. Děti tak rozdělují dort na díly, musí je správně odhadnout, změřit a nahlas spočítat. Děti se mohou učit i třeba šachy, které zlepšují myšlení a matematické schopnosti.

Jedním ze základních prvků učebního plánu je hlavní část, která zahrnuje důkladné zpracování důležitých předmětů. Ty se vyučují v hlavních blocích a mělo by to být vždy ráno, když jsou děti ještě svěží a lépe si pamatují. Ke správnému naučení se používají příběhy, malby, recitace, projekty apod. Důraz je kladen na to, aby děti opravdu každou látku dobře pochopily.

Některé waldorfské školy vybírají za své studium poplatky. To si ale stanovuje každá sama, takže nelze paušálně říct, kolik vás to bude stát.

Školní jídelny. Co musíte vědět o stravování ve škole?

Proč se nepoužívají učebnice?

Na waldorfských školách se obvykle nepoužívají učebnice, protože děti se musí naučit samy, co a jak se učit a nemít v ruce „polotovar“, který jim to výrazně usnadní. Proto dostávají jen prázdný sešit, kam si pak zapisují své vlastní poznámky z probírané látky na základě poznatků, zážitků, a i z různorodé odborné literatury ve vyšších ročnících. Naučí se, jak se k vědomostem dobrat, a hlavně jim to mnohem lépe zůstane v hlavě, protože tvoří svou osobní učebnici na míru.

„Nesmíme vychovávat lidi spokojené se sebou, uzavřené do svého nitra, nýbrž musíme vychovávat lidi, kteří mohou svobodně a otevřeně předstupovat před svět a kteří mohou svobodně a otevřeně jednat ve smyslu toho, co je prospěšné světu.“ (R. Steiner)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Waldorfské vzdělávání: hodí se pro váše děti?