Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Jak začít s domácím vzděláváním? Víte, co vše musíte vyřídit?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

1. 4. 2019

Děti se učí doma po celém světě. Samotné domácí vzdělávání má počátky v 60. letech v USA a je legální ve všem zemích Evropské unie (až na Německo). V České republice je od roku 2005 pod názvem „Individuální vzdělávání (IV)“ možnou a rovnocennou formou plnění povinné školní docházky na prvním stupni a od září 2016 i na druhém stupni. I když je možné se takto vzdělávat na každé škole, ne všechny to ale podporují. Víte, co všechno musíte vyřídit, abyste mohli děti učit doma?

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitel vybrané školy na základě vaší žádosti. Ta musí být v písemné formě a obsahovat řádné náležitosti. Pojďme si teď popsat, co musí žádost obsahovat a jak začít s domácím vzděláváním.

Žádost o domácí vzdělávání 2019

Žádost o individuální vzdělávání by měla obsahovat následující informace:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • místo trvalého pobytu žáka,
 • uvedené období ročníku nebo i pololetí, kdy má být žák vzděláván doma,
 • důvody pro tento způsob vzdělávání,
 • popis prostoru, vybavení a materiálně technického zabezpečení pro vzdělávání,
 • podmínky ochrany zdraví žáka
 • doklady, které určují vzdělání osoby, která chce žáka doma učit,
 • seznam učebnic a textů, které budou využívány při výuce,
 • další skutečnosti, pokud ovlivňují průběh vzdělávání dítěte,
 • vyjádření školského poradenského zařízení.

Domácí vzdělávání. Jak na to, když chcete své dítě učit po svém

Zahájení domácího vzdělávání na škole, kde bylo dítě u zápisu

Dítě, kterému je ve školním roce šest let a končí povinné předškolní vzdělávání, musí být zapsáno na nějaké základní škole. To rodiči ukládá zákon. Školu si samozřejmě můžete vybrat, ale ta není povinna vás vzít. Tuto povinnost má pouze spádová škola.

Zápis do školy a požádání o povolení k individuálnímu vzdělávání můžete, ale nemusíte, řešit najednou. Nejpozději ale musíte mít v ruce souhlasné stanovisko ředitele školy k prvnímu září, protože jinak byste museli na začátku školního roku dítě poslat normálně do školy.

Postup žádosti:

 • vyplněný formulář s žádostí o individuální vzdělávání,
 • zákonná příloha (kopie dosaženého vzdělání toho, kdo bude dítě učit)
 • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení)

Po vyřízení všech formalit by měl zákonný zástupce od školy dostat: Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Zahájení domácího vzdělávání na jiné škole, než bylo dítě zapsáno

Postupovat budete podobně jako v prvním případě. Dítě jste museli zapsat na nějakou základní školu, ale nakonec jste se rozhodli, že bude chodit jinam.

Rodiče si mohou i podle zákona svobodně vybrat svou školu a v případě potřeby ji měnit. A to klidně i poté, co už proběhl zápis na nějaké konkrétní ZŠ, ale do 1. září, než začne nový školní rok. V tomto případě tedy žádáte o přestup na jinou základní školu a teprve na té si podáte žádost o povolení individuálního vzdělávání.

Postup žádosti:

 • formulář žádosti o přijetí na vybranou ZŠ,
 • formulář žádosti o individuální vzdělávání,
 • zákonná příloha (kopie dosaženého vzdělání toho, kdo bude dítě učit)
 • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení).

Zákonný zástupce od školy obdrží: Rozhodnutí o přijetí na danou ZŠ a Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Podmínky pro přijetí do základní školy

Zahájení domácího vzdělávání na škole, na kterou už dítě chodí

Podobný postup jako v bodě 1. Dítě už je žákem vybrané školy, proto stačí pouze přejít z režimu denního studia na režim individuálního vzdělávání.

Postup žádosti:

 • formulář žádosti,
 • zákonná příloha (kopie dosaženého vzdělání toho, kdo bude dítě učit)
 • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení).

Rodič obdrží: Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Zahájení domácího vzdělávání na jiné škole, než kam nyní dítě dochází na denní docházku

Poslední možností je situace, kdy dítě už chodí na nějakou školu na denní docházku a rodiče se z nějakého důvodu rozhodnou je přihlásit na jinou základní školu do IV. Postup bude podobný jako v bodě dvě. Rodič požádá o přestup na jinou základní školu a až toto vyřeší, požádá o povolení IV.

Postup žádosti:

 • formulář žádosti o přestup na vybranou ZŠ,
 • formulář žádosti,
 • zákonná příloha (kopie dosaženého vzdělání toho, kdo bude dítě učit)
 • zákonná příloha (vyjádření školského poradenského zařízení).

Rodič od školy obdrží: Rozhodnutí o přestupu na vybranou ZŠ a Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání.

Zajímáte se o Montessori? Co to je a kde najdete v ČR školy s tímto zaměřením?

Shrnutí na závěr

Individuálním vzděláváním se zabývá školský zákon § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 9. 2016.

Za individuální vzdělávání odpovídá formálně ředitel základní školy, kterou jste si vybrali. Je tedy na něm, jak přesně bude probíhat přijetí, přestup i povolení. Může si upravit i jednotlivé formuláře. I když můžete o individuální vzdělávání požádat na každé základní škole, ne všechny s ním mají zkušenosti. Proto vždy raději sesbírejte podrobné informace o vámi vybrané škole a ujasněte si svá přání a představy. Je možné, že škola nebude odpovídat tomu, co byste chtěli a budete muset hledat jinou.

Vhodné je účastnit se akcí pro domškoláky třeba od Asociace domácího vzdělávání nebo se přidat do skupin na Facebooku, kde se můžete dozvědět spousty informací přímo od rodičů, kteří své děti doma vzdělávají. Vše potřebné je i uvedené na stránkách MŠMT.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jak začít s domácím vzděláváním? Víte, co vše musíte vyřídit?