Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Cestujte s dětmi. Naučí se více než z knížek

Martina Mádlová

Martina Mádlová

7. 1. 2020

Děti se učí tak, že vstřebávají informace kolem sebe a z prostředí, ve kterém se pohybují. Je tedy celkem logické, že zážitky, které mohou získat cestováním, jim poskytují jedinečné a praktické zkušenosti včetně učení. Jaké výhody cestování s dětmi má?

Jezdíte s dětmi rádi po různých výletech a dovolených nebo je z toho spíše vynecháváte? Věřte, že v druhém případě je to velká škoda, protože jim poznávání nových míst může velice prospět. Dozví se totiž spoustu nových informací mnohem jednodušeji a trvaleji, než kdybyste se jim je snažili vštípit například předčítáním z knížky.

1. Každá cesta znamená příležitost naučit se něco nového

Na cestách má každý, tedy i dítě, jedinečnou příležitost vstřebávat nové znalosti a dovednosti. Mnoho dětí si takto osvojí vědění, které by se jinak muselo učit ve škole a rozhodně by to nebylo ani zdaleka tak jednoduché a zábavné. Tady může vše, co se naučí, rovnou použít v reálném prostředí.

Pokud se zrovna učí o našem hlavním městě a vy tam vyrazíte na výlet, je mnohem pravděpodobnější, že si zapamatuje všechny památky a místa, která navštívíte. Můžete jeho znalosti prohloubit i tím, že se vydáte na nějaké výstavy, do muzeí apod.

Když vyrazíte s dítětem do zahraničí, zažije vše, co mu nová kultura v zemi dokáže nabídnout, včetně objevování tamních zvyků, pochytávání něco z jazyka a účasti na každodenním životě.

Cestování je také velkou příležitostí pro děti, aby přestaly tolik řešit technologie. Možná už si dítě někdy prohlíželo místa, kam se chystáte, na internetu nebo o nich vidělo pořad v televizi. Nyní má ale možnost na reálnou zkušenost, která je lepší než všechny televize, telefony a počítače dohromady. Samozřejmě jsou tato zařízení skvělá z mnoha různých důvodů, ale jejich občasné odložení má spoustu pozitivních účinků.

2. Cestování vytváří důvěru a zvyšuje sebevědomí dětí

Cestování často nutí jednotlivce vykročit z jejich komfortní zóny. I když je to zpočátku těžké si zvyknout, má to velké výhody. Také děti se někdy hůře vyrovnávají se změnami prostředí, a především s narušením zažitých režimů.

Když se s rodiči vydávají na cesty, objevují mnoho věcí, včetně toho, jaký typ cestování je baví, jaké kultury a destinace je opravdu zajímají a chtějí získat další informace. Vystavení předškoláků i starších dětí změnám prostředí v nich může podpořit lásku k objevování nepoznaného a k otevřenosti vůči vnějšímu světu.

Naučí se jednoduché i složitější úkony, jako je objednání vlastního jídla, výběr denního programu, přizpůsobení se pravidlům v cizí zemi. Když to všechno zvládnout, získají větší důvěru v sebe a prokážou, že dokážou úspěšně zvládnou různé situace.

Pokud rádi cestujete především do zahraničí, získají děti možnost účastnit se různých kulturních zážitků, třeba se naučí nový tanec, hru na hudební nástroj nebo vyzkouší různá jídla.

3. Cestování umožňuje potkávat nové lidi

Děti jsou mnohem spontánnější než dospělí, a tak také lépe navazují známosti s lidmi, ať už ve své domovině nebo v cizině. Neznámý jazyk pro ně nebývá překážkou. Ať už jedete jen kousek za naše hranice nebo se chystáte někam, kde lidé žijí úplně jinak, vždy si z toho dítě něco pozitivního odnese.

Ať už poznání o tradicích, jídlech a zvycích jiných lidí až po navazování nových přátelství. Může zblízka nahlédnout do života lidí, kam by se s učebnicí dítě rozhodně nedostalo.

Ti, kdo často cestují, mají možnost se čas od času setkat s jinými podobně založenými lidmi. I od nich se naučí spoustu věcí. Může se jich zeptat, proč si tito cestovatelé vybrali konkrétní cíl, jaká města chtějí navštívit a proč. Pochytá mnoho důležitých vědomostí, které mu v budoucím životě rozhodně prospějí a posílí jeho sebevědomí.

Ohodnoťte tento článek:
5

Právě čtete

Cestujte s dětmi. Naučí se více než z knížek