Menu
PředškolníVěk.cz
Zdraví dětí

Dítě píše zrcadlově? Může za to zkřížená lateralita

Zuzana Velenská

Zuzana Velenská

19. 6. 2019

U některých předškolních dětí, které se chtěly naučit psát písmenka nebo číslice ještě před nástupem do první třídy, se objevuje problém se zrcadlovým psanním. Nejčastěji se to týká číslic, které děti ovládají zpravidla dříve než abecedu. Zatímco ve čtyřech letech dítě nadšeně chválíme za jakoukoli snahu o písemné zachycení číslic či písmenek, většinou bez ohledu na to, že jsou napsány zrcadlově, u šestiletých dětí již bychom měli znejistět. Jak velký je to vlastně problém? Je to u předškolních dětí normální? Zvládne se to dítě ve škole přeučit? Proč se nedokáže přeučit doma, když jej na to opakovaně upozorňujete? A proč tomu tak vlastně je?

Proč dítě píše zrcadlově?

Proč vlastně děti otáčí písmena nebo číslice a píší zrcadlově? Nejčastěji za tím bývá tzv. zkřížená lateralita, příp. dispozice k dysgrafii. Pokud už se nejedná o příležitostnou chybovost a dítě se naučilo některé číslovky psát suverénně opačně, je na čase se objednat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Zde právě dokáží pomocí odborných testů stanovit správnou diagnózu, podle které se pak bude postupovat dále.

Zkřížená lateralita

Ačkoli máte pocit, že je vaše dítě s naprostou jistotou pravák, protože ke všemu, co dělá, používá pravou ruku, může to být o něco komplikovanější. U některých lidí totiž může docházet k rozkolu mezi tím, která ruka je dominantní (převažuje-li pravá ruka, jedná se o praváka, a opačně) a které oko je dominantní. I pravák může používat převážně levé oko.  Takovémuto rozporu mezi hlavním okem a hlavní rukou se říká odborně zkřížená lateralita.

Co je to lateralita?

Pojem lateralita popisuje to, že si z párových orgánů volíme ten zdatnější, obratnější. Nazýváme jej dominantní. Většina lidí má takzvanou shodnou lateralitu, tedy například dítě píše pravou rukou, zároveň upřednostňuje pravé oko, ucho a nohu. Naopak člověk se zkříženou lateralitou preferuje opačnou ruku a oko. Zatímco pravou rukou píše, dalekohled přiloží k levému oku. V tomto případě je dráha od viděného ke zpracovanému o něco složitější, a to může způsobovat potíže zejména ve škole a v prostorové orientaci.

Čtěte také: Co dělají leváci: jakou mají osobnost a čím se odlišují?

Jak poznat, které oko je dominantní?

Zkuste půjčit dítěti krasohled či srolovaný papír ve hře na námořníky a uvidíte, které oko dítě použije. Pokud je dítě pravák a námořnický dalekohled přiloží k levému oku, zbystřete pozornost.

Co se děje v hlavě?

Pokud pravák s dominantním levým okem čte text, putují informace, které vidí, přes nervové vzruchy do centra zraku pravé půlky mozku. Ovšem ta není tak dobře vyvinutá pro verbální informace, a tak si to prohodí do levé, kde dochází k jejímu pochopení. Při přehozu z pravé neřečové do levé řečové však dochází k chybám v dekódování. Snadno tak dochází k nepřesnostem přenosu a rozklíčování. A dítě napíše číslici nebo písmeno opačně. Někdy to může vést k záměně podobných písmenek jako „b“ a „d“ nebo „s“ a „z“ nebo k vynechávání písmen ve slovech atd. Pro dítě se zkříženou lateralitou pak na první pohled snadné úkoly mohou představovat velice obtížný úkol.

Čtěte také: Jak správně jednat s učitelem vašeho dítěte bez zbytečných emoci

Levá ruka, pravé oko

Děti se zkříženou lateralitou to mají obecně složitější. Ale také v rámci tohoto problému existují rozdíly. Hraje totiž roli, zda má dítě dominantní levé oko a píše pravou rukou, anebo píše levou a dominuje mu pravé oko. Takový případ je totiž ještě komplikovanější. Neplatí to samozřejmě vždy. Některé, zejména inteligentní děti, se s problémem vyrovnají tak, že se na něj za celý život nepřijde, protože jim nezpůsobují žádné obtíže a postupně se s tím sžijí.

Kde může nastat problém?

Nejčastější oblastí, kde se může projevit problém, je čtení a psaní. Kromě opačně psaných číslic a písmen, může mít dítě potíže také ve zrakovém rozlišování písmen, která vypadají stejně, ale jsou zrcadlově otočená (například b/d, s/z). Dítě může být ve čtení a psaní celkově pomalejší, může mu dělat obtíže práce s předlohou (opis a přepis může být plný chyb) a také celková orientace v prostoru (nemůže se naučit vpravo a vlevo…).

Dítě píše zrcadlově – co s tím?

Naštěstí je možné naučit se se zkříženou lateralitou pracovat. Je potřeba u dítěte vytrénovat ty oblasti, kde způsobuje komplikace. Oko musí ruce jasně a bezchybně předat informaci, kudy vede cesta. Náznaky je dobré postřehnout včas a ulevit dítěti dříve, než přijdou první problémy a trojky ze psaní. Například poznávat dobře pravou a levou stranu se dítě může naučit díky nějaké mnemotechnické pomůcce (pihy na ruce, místo, kde sedí v autě, kam se zahýbá z domu atd.). Při opačném psaní číslic naučíme dítě neustále používat záložku s předlohou psaní číslic.

Čtěte také: Předškolák a specifické poruchy učení. Pomozte mu je překonat

Zvládnete to sami?

Je dost možné, že i po několika letech vašeho domácího snažení dítě přeučit psát trojku, pětku nebo sedmičku opačně, dítě začne psát číslice správně během několika málo měsíců ve škole samo od sebe. Dítěti je nepříjemné, když ho paní učitelka v sešitě opravuje červeně, číslice má neustále na očích a celkově prostředí první třídy dokáže u dítěte změnit leccos, většinou naštěstí k lepšímu.

Pedagogicko-psychologická poradna

Nicméně ještě před nástupem do první třídy byste měli, pokud dítě píše dlouhodobě číslice opačně, navštívit odborníka – pedagogicko-psychologickou poradnu. Na základě vyšetření doporučí odborník nápravná cvičení. Obecně lze také doporučit cvičení podporující hrubou a jemnou motoriku a sportování pro celkové pružnější a aktivnější fungování těla.

Čtěte také: Jak probíhá vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně?

Dysgrafie

Pokud se během první třídy nedaří u dítěte psaní číslic a písmen korigovat, je možné, že se vaše dítě bude potýkat s dysgrafií. Jedná se o poruchu grafické podoby psaného projevu. Psaný projev je ovlivňován nedostatečnou kontrolou a organizací pohybů. Písmo bývá neuspořádané, neobratné, s nepravidelnou hustotou, velikostí nebo řazením písmen. Objevují se nedopsaná slova či písmena, zvláštní držení těla při psaní a výrazně pomalé tempo, časté škrtání. Samotné psaní často zaměstná pozornost natolik, že postižený není schopen soustředit se na obsahovou nebo gramatickou stránku písemného projevu.

Dysgrafie – co s tím

Podobně jako v případě zkřížené laterality je důležité diagnostikovat problém včas, aby se začalo dítě správně a včas korigovat. Je také dobré předložit odbornou diagnózu třídní učitelce, aby byla přeci jen shovívavější v hodnocení písemných prací dítěte. Není nic horšího, než špatné známky v první třídě trestající něco, za co dítě, které se opravdu snaží, nemůže.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Dítě píše zrcadlově? Může za to zkřížená lateralita