Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Jak probíhá vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně?

Zuzana Velenská

Zuzana Velenská

27. 9. 2018

Máte pocit, že je vaše dítě velice nadané? Nebo naopak máte strach, jak bude zvládat nástup do první třídy a přemýšlíte o odkladu povinné školní docházky? Právě to jsou nejčastější důvody návštěvy pedagogicko-psychologické poradny v předškolním věku. Na co se připravit? Co máte mít s sebou? Jak probíhá návštěva v pedagogicko-psychologické poradně?

Vyšetření školní zralosti

Pokud plánujete pro své dítě odklad, anebo naopak předčasný nástup do školního zařízení, nevyhnete se návštěvě pedagogicko-psychologické poradny. Pedagogicko-psychologické poradny jsou poměrně rovnoměrně rozprostřeny po celé republice, najdete je v každém větším městě. Zřizovatelem je kraj a naprostá většina jejich služeb je bezplatná. Jsou tedy finančně i místně dostupné většině lidí, kteří by potřebovali její pomoc.

Hurá do školy? 7 věcí, co má dítě umět ještě před nástupem

Kdy jít do pedagogicko psychologické poradny?

Pedagogicko-psychologické poradny poskytují služby dětem od předškolního věku až po vysokoškoláky. Kromě dětí samotných se zaměřují také na aktivní spolpráci mezi rodiči a učiteli. První kontakt s pedagogicko-psychologickou poradnou mají rodiče především u předškoláků. Pokud plánujete odklad, anebo prohlídku školní zralosti, je zde poradna právě pro vás. Kromě toho ovšem nabízejí poradny také řadu preventivních programů, které pak prezentují žákům ve školách, anebo v nich školí učitele (např. jak předcházet šikaně, jak pracovat s dětmi s dysfunkcemi atd.). Pracuje tedy jak na prevenci, tak na diagnostice a řešení problémů, které souvisejí se školní či předškolní docházkou. Pokud vás cokoli trápí v souvislosti z psycho-sociálním vývojem dítěte, máte podezření, že dítě není v nějakém ohledu „normální“, obraťte se na PPP.

Důvody vyšetření v PPP

Do poradny dítě objednává rodič na základě vlastního uvážení. Důvody vyšetření v PPP mohou být nejrůznější. K návštěvě není zapotřebí žádné doporučení. Prostě, pokud se vám cokoli nezdá a rádi byste se o tom s někým poradili, ozvěte se právě sem. Pokud vás ovšem do poradny posílá pediatr, předškolní zařízení (mateřská škola), neurolog či logoped, je dobré mít s sebou vyplněný dotazník. Jinak důvodů k návštěvě tohoto zařízení může být celá řada. Řekněme si alespoň pár základních.

Předškolní děti

U malých dětí lze v poradně řešit otázku umístění do školky. Pokud jsou dítěti například 3 roky a vy máte pochyby, zda školku zvládne, určitě vám pomohou a poradí, zda počkat nebo jak postupovat ve spolupráci s učitelkami, aby se dítě co nejlépe adaptovalo. Pokud již dítě do školky nastoupí, může se objevit řada potíží s adaptací či chováním. I zde se vyplatí požádat o pomoc právě pedagogicko-psychologickou poradnu. Největší nápor poradny každoročně zažívají před zápisem či nástupem do první třídy, kdy psycholog určí, zda je dítě dostatečně na školu zralé.

Druhy mateřských škol. Od poznávání přírody po výuku cizích jazyků

Děti na základní a střední škole

Ve školním věku chodí do poradny děti nejčastěji kvůli potížím ve škole, ať už z prospěchových nebo výchovných potíží. Psycholog a speciální pedagog diagnostikuje případné poruchy učení a doporučí rodičům i učitelům, jak s dítětem pracovat.

Talentované děti

Do pedagogicko-psychologické poradny můžete vyrazit také pokud máte pocit, že je vaše dítě v nějakém ohledu velice talentované. Současné české školství zohledňuje potřeby nadaných žáků čím dál víc. Od roku 2004 je problematika mimořádného nadání vymezena školským zákonem č. 561/2004 Sb., který řadí talentované děti do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zdůrazňuje potřebu vytvoření komplexního systému individuální péče a podpory pro nadané. V rámci školy pak nadanému dítěti může být díky této legislativě připraven tzv. individuální vzdělávací plán (IVP), na jehož základě učitelé s dítětem pracují tak, aby způsob vzdělávání odpovídal studijním potřebám daného žáka. Dítě tak může například v hodinách pracovat na samostatných úkolech.

Individuální vzdělávací plán

Aby se ale s žákem mohlo speciálně pracovat, je nutné mít oficiální vyjádření odborníka ohledně míry jeho nadání (stejně jako to platní např. u individuálního vzdělávání dětí s dyslexií, dysgrafií, poruchou pozornosti, u hyperaktivních žáků apod.). Proto máte-li dojem, že by vaše dítě mohlo být mimořádně nadané, obraťte se na PPP. Diagnostiku intelektového nadání může provádět pouze diplomovaný psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem, a to za použití standardizovaných metod a testů. Výsledkem této diagnostiky je oficiální prohlášení (tzv. zpráva) o tom, zda má dítě talent. Na základě tohoto dokumentu škola například vypracovává dítěti zmiňovaný individuální vzdělávací plán, nebo jej může zařadit do speciálních programů pro nadané děti.

Jak probíhá návštěva v pedagogicko psychologické poradně?

Připravte se na to, že zejména na jaře, v období před zápisy do škol, bude vaše spádová pedagogicko-psychologická poradna velice vytížená. Je možné, že objednací lhůty budou i několik měsíců. Snažte se dodržet domluvený termín i čas návštěvy. Po příchodu do poradny procházíte nejdříve přijímací místností. Při první návštěvě vám sociální pracovnice založí spis, při opakované návštěvě zanese vaši návštěvu do počítače. Teprve poté informuje příslušného psychologa či speciálního pedagoga o vašem příchodu. Vzhledem k velkému počtu návštěv v naší poradně se může stát, že budete i několik minut čekat. V případě nezletilého dítěte je nutný doprovod zákonného zástupce. Připravte se, že návštěva zabere i dvě hodiny. Vezměte si s sebou něco na čtení a občerstvení pro vás i pro dítě.

Do školy v 5 letech. Co vše zvážit u zářijových a říjnových dětí?

Pedagogicko-psychologická poradna

První návštěva v PPP se u školních dětí sestává většinou z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Komplexní posouzení může proběhnout v jeden den nebo na dvě návštěvy v PPP. Jednotlivé vyšetření trvá obvykle 2 – 2,5 hodiny. Při komplexním vyšetření v jeden den je nutno počítat i s delším časem.

Jak probíhá psychologické vyšetření u dětí

Při každé poradenské službě je nezbytné písemně na příslušném formuláři potvrdit Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů. V rámci prvního setkání se v poradně snaží ujasnit povahu problému. Pokud jste v poradně poprvé, budou se tam zajímat o informace týkající se anamnézy dítěte (raný vývoj, školní anamnéza, sourozenci, zájmy, zdravotní stav atd.). Po úvodním rozhovoru následuje vlastní vyšetření, obvykle bez přítomnosti rodičů.

Domácí vzdělávání. Jak na to, když chcete své dítě učit po svém

Jak často je potřeba do poradny chodit?

Vyšetření může být rozloženo do více setkání. Na závěr jsou s rodiči probrány výsledky a doporučení vyplývající z poradenské služby a domlouvá se způsob případného písemného předání. Písemnou zprávu a doporučení v poradnách preferují vyzvednout osobně oproti podpisu, že jste oběma dokumentům porozuměli a (ne)uplatňujete námitky. Výjimečně lze zprávu zaslat na adresu. V některých případech ji poradna odesílá přímo do školy.

Ohodnoťte tento článek:
3,8
Právě čtete

Jak probíhá vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně?