Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Jak pořadí narození vymezuje osobnost dítěte. Důležité jsou i věkové rozestupy!

Martina Mádlová

Martina Mádlová

31. 3. 2019

Nejstarší, prostřední, nejmladší nebo jedináček? Víte, jak pořadí narození určuje osobnost dítěte? Jedno dítě má problémy s komunikací, nejstarší je panovačné, prostřední uvízlo tak nějak uprostřed a nejmladší slízává smetanu. Jsou toto jen zažité stereotypy nebo existuje určitá pravda a rozdíly v pořadí narození se postupně čím dál více ukazují?

Osobnost není závislá na biologické skutečnosti, že se dítě narodí první nebo sedmé. Je to role sourozenců, která vede k rozdílům v chování. Strategie, které děti používají k získání pozornosti rodičů se liší v závislosti na jejich pozici v rodinné sestavě. Přinášíme vysvětlení, proč vaše dítě rozvíjí rysy činností, které dělá v závislosti na tom, v jakém pořadí se narodilo.

Nejstarší dítě

Prvorození často modelují chování rodičů, rádi se ujímají vedení a mají sami v sebe důvěru. Nemají starší sourozence, aby si z nich dělali legraci, když se učí zavazovat si boty nebo jezdit na kole. Dospělí je berou vážně, a to jejich sebedůvěru zvyšuje. Snadno se stávají perfekcionisty. Konec konců, vidí, jak dospělí dokáží nalít mléko bez rozlití, jak si po sobě všechno uklízí apod. A prvorozené dítě to chce také tak. Nechce dělat chyby. Tyto tendence také znamenají, že nejstarší děti mohou mít problémy s přiznáním si chyb a svých omylů. A co jim často vadí? To, že musí být odpovědní za své mladší sourozence.

Rodičovství u nejstarších dětí:

 • rodiče mají tendenci dávat své první děti jako vzor pro ty mladší, a to může představovat dost velký tlak a stres. Buďte v tomto ohledu opatrní. Nepředhazujte dítěti, že ono by se mělo chovat lépe než mladší sourozenec, protože je přece starší. I ono má právo dělat chyby,
 • je jasné, že prvorozené dítě má větší míru odpovědnosti. Mělo by ale také mít i nějaká privilegia oproti ostatním sourozencům, třeba chodit spát později apod. Je snadné naložit na něj velkou míru odpovědnosti. Vaše nejstarší vám jistě může podat plenku nebo přinést hračku pro sourozence, ale neočekávejte, že vám bude pomáhat neustále.

Malý tyran: jak řešit situaci, kdy dítě týrá své rodiče?

Prostřední dítě

Jakmile je první role naplněna prvorozeným, hledá ten druhý narozený roli, která je naprosto opačná. Proto bývá prostřední děti velmi těžké označit. Jejich osobnosti se objevují v reakci na to, jak vnímají nejstaršího sourozence v rodině. Pokud patří do skupiny těch, kteří se snaží rodiče potěšit a podobat se jim, prostřední dítě se bude bouřit, aby získalo pozornost. V očích těchto dětí sklízí nejstarší sourozenci všechna privilegia. Učí se proto vyjednávat, aby dostaly to, co chtějí. Bývají také nejschopnější, příjemní, diplomatičtí a kompromisní. Dobře zvládají zklamání a mají realistická očekávání. Poměrně brzy se stávají nezávislí, protože se často cítí vynecháni, mají sklon přitahovat se k přátelům mimo rodinu.

Rodičovství u prostředního dítěte:

 • respektujte jejich potřebu vrstevníků a vytvořte dostatek příležitostí, aby se seznámili s novými přáteli v parku nebo na hřišti,
 • prvorození mají své rodiče zpočátku jen pro sebe a stejně tak i poslední narození, jakmile jejich další sourozenci vyrostou a odejdou z domova. Ale prostřední děti musí vždy sdílet rodičovskou pozornost. Najděte si čas, který budete věnovat svému prostřednímu dítěti. Každé dítě by vás mělo mít alespoň občas jen pro sebe, ale toto obzvlášť.

Nejmladší dítě

Rodiče mají sklon tak trochu rezignovat a nechávat věci volně plynout, jakmile přijde poslední dítě. Už nejsou tak nervózní a neřeší každou maličkost jako u prvorozeného. Výsledkem je, že s nejmladším vychází obvykle lépe než s jeho sourozenci. Děti mají menší odpovědnost, takže jsou bezstarostnější, zábavní, milující, společenští a rádi se smějí. Ale být nejmladší není vždy jen báječné. Rodiče vidí u starších sourozenců, jak jsou větší, rychlejší a chytřejší. Proto se někdy snaží odlišit vzpurností a drzostí.

Rodičovství u posledního dítěte:

 • tyto děti často cítí, že nejsou brány vážně. Nechte je, aby udělaly nějaké velké rodinné rozhodnutí – kam jít na večeři nebo na který film se společně podíváte,
 • pochvalte ho, když se naučí zavázat si boty, oblékat se apod. Oceňte jeho vítězství a neberte to jako něco samozřejmého. Určitě schovávejte i jeho umělecké výtvory, stejně jako jste to dělali u sourozenců,
 • nechte na nejmladším dítěti i nějaké povinnosti, a to něco jednoduchého, jako je donesení ubrousků na stůl. Nesnažte se je pořád omlouvat, že je příliš malé na to, aby takové věci zvládlo.

Žalování u dětí. Kdy se jedná o běžný nešvar a kdy byste ho neměli podceňovat?

Jedináčci

Stejně jako prvorození mají obvykle vysoké sebevědomí, dobře mluví, věnují nesmírnou pozornost detailům a ve škole se dobře učí. Tráví hodně času kolem dospělých a často působí hodně vyspěle. Protože nikdy nemusely soupeřit o pozornost svých rodičů nebo s někým sdílet hračky, může se u nich rozvinout i trochu sobeckost a lakomství. Tyto děti jsou zvyklé na svou důležitost a těžce překonávají chvíle, kdy věci nejdou tak, jak si přejí. Protože jejich vzory jsou kompetentní dospělí, mají ještě větší sklony k perfekcionismu než prvorození.

Rodičovství u jedináčků:

 • připomeňte těmto dětem, že nikdo není dokonalý a chyby dělají všichni,
 • nevyužívejte každou příležitost k tomu, abyste je učili lepšímu způsobu, jak něco udělat. Oni nemusí být perfektní. Jsou to přece děti.

Dvojčata

Dvojčata obvykle neplní typické role v pořadí narození. Většina rodičů se snaží v tomto případě k oběma dětem přistupovat stejně a nezdůrazňovat pořadí narození. Někdy ovšem u dvojčat dochází k tomu, že jedno může být větší a silnější a druhé o něco menší a trpí častěji zdravotními komplikacemi. V takových případech někdy rodiče podvědomě zachází z prvním z nich jako z prvorozeným.

Lidské chování ovlivňuje celá řada věcí

Narození je jen malou částí toho, co ovlivňuje lidské chování. Jaké další faktory mohou ovlivňovat a měnit tradiční role pořadí narození:

 • pohlaví: ne vždy pořadí narození určuje postavení v rodině a mezi sourozenci. V některých kulturách může být s chlapcem zacházeno jako s prvorozeným, i když má čtyři starší sestry,
 • věkové rozdíly: nejvíce je vidět vliv pořadí narození u dětí, které se narodily dva až čtyři roky po sobě. S většími věkovými rozdíly už děti působí spíše jako jedináčkové nebo prvorození,
 • dítě se speciálními potřebami: pokud se narodí dítě, které má nějaké specifické vlastnosti nebo potřeby, mohou mladší sourozenci převzít roli nejstaršího v rodině.

Chcete zjistit, kdo doopravdy jsou vaše děti? Máte jedinečnou příležitost. Udělejte si na každého z nich čas, který budete věnovat jen dítěti samotnému. Brzy poznáte v každém z nich naprosto jedinečnou bytost.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jak pořadí narození vymezuje osobnost dítěte. Důležité jsou i věkové rozestupy!