Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Jak probíhá sociální vývoj u předškolních dětí a jak jim ho usnadnit?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

12. 12. 2019

Děti se neustále vyvíjejí a rostou takřka před očima. Jak probíhá jejich sociální vývoj v předškolním věku? Postupně přestávají být tolik závislí na rodičích, rádi si hrají s ostatními dětmi a začínají ledacos chápat. Co vše můžete očekávat a pozorovat?

Ve třech letech už je dítě mnohem méně sobecké než ve dvou letech. Začíná rozpoznávat, že ne každý si myslí přesně to, co dělá a že každý v jeho okolí má mnoho jedinečných kvalit, některé lákavé a jiné ne. Najednou uzavírá přátelství s ostatním a zjišťuje, že má také zvláštní schopnosti.

Dobré zprávy pro rodiče

Pro rodiče je vývoj dětí v tomto věku hodně pozitivní. Jakmile si více uvědomují a citlivě reagují na pocity a jednání druhých, přestávají postupně tolik soutěžit a naučí se spolupracovat při hraní si se svými přáteli. Dokáží si půjčovat hračky ve skupince dětí, i když ne vždy se dítěti do toho chce. Často už se umí zeptat, místo toho, aby něco popadly a začaly se vztekat, že to okamžitě chtějí. Najednou vám nastává mnohem klidnější období než dřív.

Zpočátku ale musíte spolupráci mezi vámi a dítětem výrazně podporovat. Můžete například navrhnout určitá slova, které dítě použije při řešení problémů namísto vztekání se. Připomeňte také, že když dvě děti touží po jedné hračce, každé musí dostat svůj čas s ní. Navrhněte způsoby, jak dosáhnout jednoduchého řešení v těchto případech. Pomocí příslušných slov a popisu pocitů a tužeb, se dítě může vypovídat a pak se necítí tolik frustrovaně.

Především ale ukažte svým příkladem, jak se dá s konflikty pokojně vyrovnat a řešit je. Pokud jste výbušný člověk, zkuste své reakce zmírnit, minimálně před dítětem. Jinak začne vaše chování napodobovat pokaždé, když se ocitne ve stresu.

Hry na maminku a na tatínka

Když sledujete hraní rolí, které se odehrává během her, brzy zjistíte, že se už začínají rozdělovat podle pohlaví. Při hraní na rodinu si chlapci přirozeně osvojí roli otce a dítě matky, což odráží rozdíly, kterých si všimli ve svých rodinách a světě kolem nich. Syn v tomto věku může být fascinován otcem, staršími bratry či jinými chlapci v okolí, zatímco dcera to bude mít naopak.

Výzkumy ukazují, že několik vývojových a behaviorálních rozdílů, které obvykle odlišují chlapce od dívek, je biologicky určeno. Například průměrný chlapec v předškolním věku má tendenci být agresivnější, zatímco dívky jsou obecně hodně upovídané. Většina charakteristik, které se pohlaví v tomto věku týká, je ale s velkou pravděpodobností ovlivněna kulturními a rodinnými vlivy.

Děti milují společenský život

Ve čtyřech a pěti letech jsou děti nadšené ze života plného přátel. Dokonce už mohou mít i „nejlepšího přítele“ a někdy dokonce i svou malou lásku.

Co když vaše dítě nechodí do školky a nežije blízko jiných rodin s podobně starými dětmi? V takových případech za nimi budete muset vyjet nebo je zvát často na návštěvu. Vyrážejte pravidelně na hřiště, do parku nebo na různé výlety.

Jakmile předškolák najde kamarády, kteří se mu líbí, je třeba vyvinout nějakou iniciativu na podporu jejich vztahu. Povzbuďte ho, aby si je pozval domů a mohl jim ukázat svůj pokoj, rodinu, hračky, zvířata…. To mu pomůže zvýšit sebevědomí. Aby k tomu došlo, rozhodně nemusí být domov luxusní, plný drahých hraček apod. Důležité je milé a přívětivé prostředí.

Je také vhodné si uvědomit, že v tomto věku nejsou jeho přátelé jen kamarádi. Aktivně ovlivňují jeho myšlení a chování. Zoufale bude chtít být stejný jako oni, a to dokonce i v době, kdy jejich hry mohou porušovat běžná pravidla. Nyní si uvědomuje, že kromě těch vašich existují i jiné hodnoty a názory a může tento nový objev vyzkoušet tak, že začne vyžadovat věci, které jste mu nikdy nedovolili.

Změny ve vztazích jsou normální

Nezoufejte, pokud se v tomto období vztah s vašim dítětem začne výrazně měnit ve světle nových přátelství. Najednou může přijít chvíle, kdy je na vás hrubé, nechce udělat nic z toho, co po něm chcete, dokáže si už vymýšlet nebo říct i sprosté slovo. Jakkoliv se vám to zdá v tu chvíli hrozné, ve skutečnosti je to součást přirozené vývoje, kdy se učí zpochybňovat autoritu a testovat hranice své nezávislosti. Nejlepší způsob, jak se s tím vypořádat, je znovu vyjádřit svůj nesouhlas a možná i diskuze o tom, co ve skutečnosti jeho postoj znamená a jak se cítí. Čím více citově reagujete, tím více ho povzbuzujete ke špatnému chování.

Mějte na paměti, že i když vaše dítě v tomto věku zkoumá smysl dobra a zla, stále má velmi zjednodušený pohled na morálku. Když tedy striktně dodržuje pravidla, neznamená to, že jim rozumí, nebo s nimi souhlasí, ale spíše proto, že se chce vyhnout trestu. V jeho mysli se počítá spíš s důsledky než se záměry. Když například něco rozbije, automaticky nejspíš předpokládá, že je špatný, i když to neudělal záměrně. A právě takové rozdíly se musí naučit rozlišovat.

S tím můžete dítěti pomoct. Oddělte jeho – jako osobu – od jeho chování. Když dělá nebo říká něco, co vyžaduje trest, ujistěte se, že ví, že je potrestáno za konkrétní čin a ne proto, že by bylo špatné. Popište konkrétní situaci. Zároveň je důležité dávat předškolním dětem takové úkoly, o kterých víte, že je dokáže zvládnout a pochválit je, když se opravdu snaží.

Vztahy se sourozenci

Vztahy se sourozenci mohou být pro děti v předškolním věku občas náročné, hlavně když je bratr nebo sestra starší o více let. Malé dítě často touží dělat to samé, co jeho starší sourozenec. Starším dětem se zase často nelíbí, že jim mladší sourozenci narušují jejich prostor.

Zde zkrátka musíte najít zlatou střední cestu. Dopřát staršímu dítěti dostatek soukromí, vlastního času a nezávislosti, ale v případě potřeby podporovat i společné chvíle s mladším bratrem nebo sestrou. Ideální příležitostí pro tento krok je třeba rodinná dovolená.

Ohodnoťte tento článek:
0

Právě čtete

Jak probíhá sociální vývoj u předškolních dětí a jak jim ho usnadnit?