Menu
PředškolníVěk.cz
Chování dětí

Vývojové milníky dětí od 3 do 4 let, kterých by měly dosáhnout

Martina Mádlová

Martina Mádlová

24. 11. 2019

S třetími narozeninami vašeho dítěte je oficiálně u konce období, kdy se dítko neustále drželo jen vaší sukně. Nyní začínají „magické roky“ objevování, poznávání a osamostatňování se. Světu vašeho dítěte bude dominovat fantazie a živá představivost. Během následujících dvou let takřka před očima dozraje v mnoha oblastech.

Máme pro vás hned několik milníků, kterých děti kolem tří a čtyř let dosahují.

Pohybové milníky

 • Dítě dokáže stát několik sekund na jedné noze.
 • Jde nahoru a dolů po schodech bez podpory.
 • Dokáže kopnout míč dopředu.
 • Hází s míčem.
 • Obratně se pohybuje vpřed i vzad.

Zlepšení motorických funkcí v rukou a prstech

 • Umí obkreslit obrázky ve tvaru čtverce.
 • Nakreslí osobu, která má dvě až čtyři části těla.
 • Dokáže používat nůžky.
 • Kreslí kruhy a čtverce.
 • Začíná kopírovat některá velká písmena.

Milníky ve vývoji jazyka

 • Rozumí pojmům „stejný“ a „odlišný“.
 • Dokáže už chápat některá pravidla gramatiky.
 • Mluví v delších větách.
 • Mluví dostatečně dobře, že ho chápou i lidé mimo rodinu.
 • Vypráví příběhy.

Sociální a emoční vývoj

 • Chce získávat nové zkušenosti.
 • Dítě rádo spolupracuje s ostatními dětmi.
 • Hraje si na mámu nebo na tátu.
 • Začíná vymýšlet své hry.
 • Dokáže se svléknout a obléknout.
 • Řeší jinak konflikty než dřív.
 • Je více samostatné.
 • Pohlíží na sebe jako na celou osobu.
 • Občas neumí rozlišit mezi fantazií a realitou.

Kognitivní vývoj

 • Rozpoznává některé barvy.
 • Může znát některá čísla a chápe počítání.
 • Začíná lépe chápat čas.
 • Pamatuje si části příběhů.
 • Zapojuje se do vymyšlených her.

V jakých případech máte zpozornět? 

Protože se každé dítě vyvíjí svým zvláštním způsobem, nelze samozřejmě udávat přesná data, kdy nebo jak se něco nového naučí. Uvedené vývojové milníky jen poskytnou určitou představu o změnách, které můžete očekávat a které jsou pro toto období typické.

Nemusíte se ale děsit, pokud se vývoj vašeho dítěte ubere trošku jiným směrem. Pokud se opravdu bojíte, můžete se zaměřit na některé příznaky opožděného vývoje a případně své obavy prodiskutovat s pediatrem.

Co vás může varovat?

 • Dítě se nedokáže naučit házet míč dopředu.
 • Neskočí na místo.
 • Neumí jezdit na tříkolce.
 • Nedokáže uchopit pastelku mezi palec a prsty.
 • Neumí ani čmárat po papíře.
 • Nedokáže na sebe postavit několik kostek.
 • Stále hystericky křičí, jakmile se jen na krok vzdálíte.
 • Neprojevuje žádný zájem o interaktivní hry.
 • Všechny ostatní děti ignoruje.
 • Jiní lidé, než rodina jej nezajímají.
 • Neobléká se, nesvléká se, stále nosí plínky.
 • Když dítě něco naštve, rozčílí se a neumí vztek ovládnout.
 • Nepoužívá věty o více než třech slovech.
 • Neumí použít správně „mě“ a „vy“.

Samozřejmě ani výše zmíněné potíže nemusí vůbec nic znamenat a to, co dítě jeden den neumí, může hned za chvíli dohonit. Vývoj a pokroky, které dělá, ovlivňuje více faktorů. Pokud ale pozorujete, že se u něj projevuje více bodů a nikterak se to nelepší, pro klid své duše navštivte specialistu. Pokud by dítě mělo nějaký problém, je vždycky lepší, když se začne řešit dříve než pozdě.

Ohodnoťte tento článek:
5

Právě čtete

Vývojové milníky dětí od 3 do 4 let, kterých by měly dosáhnout