Menu
PředškolníVěk.cz
Hudba pro děti

Jak umění ovlivňuje vývoj dítěte? Dopřávejte jim dost malby, hudby i divadla

Martina Mádlová

Martina Mádlová

19. 1. 2022

Děti milují umění – malbu, kresby, hudbu, divadlo. Bohužel se s ním často nesetkávají tolik, kolik by potřebovaly. Školská zařízení jsou v tomto ohledu hodně omezená, protože nic není zadarmo a rodiče často přispívat příliš nemohou. Při vývoji dětského mozku je ovšem umění zcela nezastupitelné.

Fyziologicky se lidský mozek skládá ze dvou částí: levé a pravé hemisféry. Levá část je používána při logickém myšlení a analytických procesech. To je obvykle to, co se využívá právě ve škole při vzdělávání, ať už se jedná o matematiku, čtení nebo ostatní učení. Pravá čas se používá při emočním vnímání, intuici a kreativitě. Je to část, která se používá hlavně tehdy, když je se člověk zapojuje do nějaké tvůrčí činnosti jako je umění.

Je prokázáno, že když nadané děti řeší problémy v oblastech, kde jsou více nadané, zvyšuje se v obou hemisférách elektrická aktivita. Zdá se, že aby mozek efektivně fungoval, musí obě hemisféry mozku spolupracovat. Stimulací a výkonem pravé hemisféry mozku pomocí umění, se propojení ještě umocňuje. Právě proto mají být děti vystaveny umění, podle toho, jak jejich kognitivní dovednosti dozrávají, aby byly obě části stejně rozvinuté a pracovaly společně, což jim umožní dosáhnout plného potenciálu mysli.

Jaké další výhody umění dětem přináší?

Vystavování dětí umění má ještě další výhody:

 • dítě se učí tvořivě myslet a má otevřenou mysl,
 • učí se pozorovat, popisovat, analyzovat a interpretovat,
 • lépe zvládá vyjadřovat své city slovně i beze slov,
 • může si procvičit své dovednosti při řešení problémů, dovedností kritického myšlení, zvládá tanec, hudbu, divadlo, zvětšuje si slovní zásobu,
 • dítě ví, že existuje více než jen jedna správná odpověď a několik pohledů,
 • učí se spolupracovat s ostatními dětmi i s dospělými,
 • seznamuje se s kulturami celého světa,
 • chápe, že učení může být i zábava,
 • umění buduje důvěru, protože neexistuje jen jeden správný způsob, jak jej dělat, má každé dítě možnost pocítit hrdost nad svými výtvory.

Není tak snadné vyzkoušet své dovednosti, učit děti umění a pomoci jim pochopit. V takovém případě může pomoci účast na nějakém školním uměleckém programu nebo i jiném, které zvyšuje schopnost dítěte:

 • pozorně sledovat svět a likvidovat zbytečné předsudky,
 • zvyšovat představivost i schopnost něco vytvořit,
 • řešit problémy a vydržet i přes občasnou frustraci a neúspěchy,
 • umí se zamyslet nad výsledky a zeptat se na to, co by mohlo ještě zlepšit.

Sourozenci bez rivality. Jak nastavit mezi dětmi dobré vztahy?

Umění a úspěchy v životě spolu souvisí

Na Michiganské státní univerzitě zjistili vědci, že existuje silná souvislost mezi zapojením v dětství do různých směrů umění a pozdějšími úspěchy v životě. Děti, které poznaly již v dětství nejrůznější umění a řemesla, měly mnohem větší schopnost vytvořit v budoucnu různé vynálezy, našly se ve vědě a v nadšení pro moderní technologie.

Po prostudování mnoha studií došli spoluautoři Robert a Michele Root-Bernestein k tomuto závěru: „Výsledky studií hovoří jasně. U dětí s velkým uměleckým cítěním, kteří se s ním setkávaly už v raném věku, existuje mnohem větší pravděpodobnost, že se budou angažovat v uměleckých a řemeslných profesích mnohem víc než děti, které se v dětství s žádným uměním nesetkaly.“

Bylo také zjištěno, že umělecké vzdělání a ocenění má přínos pro mozek mladých lidí. Ve studii vědců z University of Kansas studenti, kteří byli vybráni k návštěvě muzea, mají silnější schopnost kritického myšlení, vyšší úroveň sociální tolerance, projevují větší historickou empatii a mnohem raději navštěvují umělecká muzea a jiné kulturní instituce.

Jak vypadá „typická“ kresba postavy u předškolních dětí?

Tipy, jak učinit umění součástí vývoje vašeho dítěte

 • Vždy dejte svému dítěti k dispozici umělecké a řemeslné potřeby, které by mohlo potřebovat (papír, tužku, pastelky, nůžky, modelínu apod.).
 • Výtvory svého potomka si schovávejte. Nechte jim čestné místo na polici nebo na nástěnce, kterou můžete pořídit speciálně na to. Dítě tak cítí, že je jeho tvoření důležité a oceňované.
 • Čtěte společně knihy o umělcích a umění.
 • Všímejte si umění všude kolem vás. Vyrazte společně do muzea, divadla, na koncert nebo se jen projděte po památkách. Umění najdete i v parcích, obchodech, otevřených prostorech. Možná budete sami překvapení, kde všude.
 • O umění se bavte i doma. Klidně vyprávějte o tom, co se líbí vám.
 • Pokud vaše dítě projeví velký zájem, zapište ho do umělecké třídy nebo na nějaký kroužek.
 • Rozšiřte horizont svého dítěte tím, že se budete zajímat i o další umělecké formy, včetně literatury, tance nebo hudby.
 • Umění rozhodně není určené jen školákům. Už předškoláci dokážou jeho význam chápat a rádi se do takových aktivit zapojí.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Jak umění ovlivňuje vývoj dítěte? Dopřávejte jim dost malby, hudby i divadla