Menu
PředškolníVěk.cz
Kroužky a vzdělávání dětí

Zajímáte se o Montessori? Co to je a kde najdete v ČR školy s tímto zaměřením?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

9. 2. 2019

„Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ (Maria Montessori)

Svobodný prostor, kde mohou děti objevovat, zkoumat a zkoušet. Kde mohou zažívat radost z toho, co dokáží, psát příběhy, zjišťovat, jak věci fungují a počítat až do nekonečna. Všechno toto je Montessori. Přidejte si k názvu ještě jméno Maria a máte i jeho zakladatelku. V čem tento směr spočívá a kde najdete v ČR Montessori školy?

Děti jsou schopny se rozvíjet a dosáhnout svého potenciálu mnohem lépe, když jsou podporovány a nachází se v prostředí, které je vždy přizpůsobeno jejich potřebám. Většina lidí se domnívá, že se jedná o vzdělávání především školkových dětí, ale Montessori není nijak limitováno věkem a určeno jen pro malé děti. Nabízí jiný přístup k životu až do dospělosti. Není to jen výuka, ale i porozumění přirozenému vývoji.

Co představuje Montessori metoda?

Montessori pedagogika je trochu jiný vzdělávací program. Inspiruje se zásadami, které navrhla lékařka a pedagožka italského původu Marie Montessori (1870-1952) na začátku 20. století. Její pedagogika se zaměřuje na podporu dítěte a rozvíjení jeho dovedností. Dítě je považováno za osobnost, která by měla být podporována v tom, co dělá. Různorodé aktivity dělá proto, že ho baví, a ne kvůli někomu jinému.

Samotný počátek Montessori pedagogiky se přiřazuje k datu 6. ledna 1907. Tehdy Maria Montessori otevřela Dům dětí. Byla to školka pro padesát dětí od tří do šesti let ze sociálně slabých vrstev. Její školka nebyla nikterak honosně vybavena. Hlavním cílem tohoto zařízení bylo odstranit různé vzdělávací a výchovné problémy. Nechat dítě svobodně se rozvíjet a vést ho k samostatné činnosti. Dítě samo rozhoduje o tom, jak se samo sebe bude rozvíjet. I proto je kreativita velmi důležitou součástí tohoto směru.

Unschooling: sebeřízené vzdělávání. Dokáží se děti učit samy i bez vedení dospělých?

Jak se odlišuje?

Montessori se od tradičního způsobu vzdělávání liší hlavně v tom, že u druhého zmíněného rozhodují dospělí o věcech, které se děti mají učit. Úspěch měří podle toho, co se  naučilo a zda je schopné to reprodukovat. Děti jsou pasivní příjemci. Aktivitu přebírá vyučující. V Montessori to probíhá přesně naopak. Aktivní je dítě a učitel jen poskytuje podněty. Děti se samy rozhodnou, co si vyberou a využijí ve svůj prospěch. Mnohém lépe se pak učí a dokáží dosáhnout celého svého potenciálu, protože se učí přesně tak, jak potřebují a dokáží zvládnout.

Montessori přístup dává:

 • Prostředí odpovídající konkrétním potřebám v každé fázi vývoje dítěte.
 • Dospělého jedince, který chápe vývoj dítěte a snaží se být pouze průvodcem, který pomáhá najít pro dítě jeho vlastní přirozenou cestu.
 • Svobodu dětem, které se mohou zapojit do svého rozvoje podle svých možností a schopností v daném věku.

Domácí vzdělávání. Jak na to, když chcete své dítě učit po svém

Principy Montessori

Pedagogika Marie Montessori se úplně liší od klasického vzdělávání. Školy s tímto zaměřením jsou více brány jako školy života, kde dítě získá potřebné zkušenosti bez nátlaku. Jejich znalosti jsou přitom srovnatelné se znalostmi žáků běžných škol. Dítě má být, podle filosofie Montessori, respektováno a považováno za samostatně myslící a vyvíjející se bytost. Rozlišují se čtyři fáze života dítěte: 0 až 6 let, 6 až 12 let, 12 až 18 let a 18 až 24 let. V životě každého dítěte existují podle Marii Montessori jedinečná časová okna, kdy je dítě nejvíce schopno a připraveno se něco naučit a nějak se vyvíjet. A v ten pravý okamžik mají mít možnost se těchto schopností chytit a využít svůj potenciál. Děti se chtějí učit a mají přirozenou touhu po vědění.

Samotná výuka ve škole se řídí několika principy. Mezi hlavní patří:

 • systém,
 • pozorování
 • vývojové potřeby

Vedlejší principy

 • Samostatnost a nezávislost
 • Pohyb v učení
 • Ticho, klid, mír
 • Partnerský přístup
 • Připravené prostředí
 • Soustředění
 • Radost z objevování něčeho nového
 • Svoboda a zodpovědnost
 • Celistvost a izolace
 • Ruka a inteligence
 • Řád

Montessori třída

Také Montessori třídy jsou speciálně upravené a jiné než v klasických učebnách. Prostor bývá uspořádán do koutů. Nábytek přizpůsobený potřebám dítěte. To by mělo vždy všude dosáhnout a snadno s nábytkem manipulovat. Chybí lavice i katedra učitele. Děti nemusí sedět nehnutě v lavicích a poslouchat výklad.

K výuce se používá metodický materiál a Montessori pomůcky. Učivo se bere od jednoduššího ke složitějšímu. Děti se mají svobodně rozvíjet, osamostatňovat a tvořit. Neexistují klasické vyučovací hodiny. Záleží na dítěti, jak dlouho u vybrané činnosti setrvá. Může třeba prát prádlo, postarat se o květinu, pak jít něco malovat apod. Hodnocení práce pak probíhá slovně.

I když je velký důraz kladen na svobodné vzdělávání, neznamená to absolutní anarchii a volnost všem aktivitám. Je důležité umět rozlišit co je potřeba podporovat, a co už není úplně vhodné.

Jak naučit děti abecedu? Tipy na zábavné aktivity

Montessori v ČR

V České republice se nachází 143 školek, škol a dalších zařízení zaměřujících se na Montessori pedagogiku. Soustřeďují se především ve velkých městech, ale pro velký zájem rodičů se začínají objevovat i v těch menších. Mapu i jejich seznam si můžete prohlédnout na stránkách montessoricr.cz.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zajímáte se o Montessori? Co to je a kde najdete v ČR školy s tímto zaměřením?