Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Je zbytečné jít s předškolákem do pedagogicko-psychologické poradny nebo není?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

25. 2. 2020

Zápisy do prvních tříd se nezadržitelně blíží a vy možná stále bojujete s otázkou, zda je vaše dítě na nástup připraveno nebo není. Jedni vám tvrdí, že ano a druzí zase ne. Rozhodnutí je sice na vás, ale v každém případě není nikdy na škodu nechat si poradit od odborníků. Co byste měli vědět?

Rodiče čím dál častěji žádají o odklad školní docházky. Důvody k tomu mají různé, někdy oprávněné a jindy poměrně zbytečné. V minulosti to přitom bylo spíše naopak a rodiče se bránili odkladu zuby nehty. Pak je tady asi třetina dětí, které speciální posouzení školní zralosti skutečně potřebují.

Do pedagogicko-psychologické poradny (PPP) byste měli zajít vždy, když vám lékař napíše doporučení k odkladu a stejně tak i ve chvíli, kdy vám to důrazně doporučí učitelka v mateřské škole. Pamatujte ale na to, že návštěva PPP není povinná a rozhodnutí k návštěvě spadá zcela do vaší kompetence.

Proč je tolik odkladů?

Někdy je to těžké. Rodiče stále vidí ve svých dětech malé chlapečky a holčičky a mají pocit, že ještě nejsou připravené na nástup do školy a všechny ty povinnosti. Že by si ještě měly chvilku hrát a užívat si bezstarostné dětství. Jenže to není často objektivní posouzení. V této chvíli je velmi důležité nechat dítě vyšetřit v PPP, kde dojde k odbornému posouzení a srovnání, zda dítě dokáže správně fungovat a pracovat se svými vrstevníky.

Kdy se objednat do PPP?

Poradny mívají často hodně plno, proto je potřeba objednat se včas. Doporučuje se spádová PPP, kam spadá vaše mateřská školka, ale můžete si zavolat kamkoliv jinam. Čekací lhůty jsou kolem dvou až tří měsíců.

Co vás čeká v poradně?

Co vás a vaše dítě v poradně čeká? Co se vše zjišťuje? Celé vyšetření se zaměřuje na mapování dítěte a jeho úrovně zrakového a sluchového vnímání, řeč (výslovnost, artikulace, slovní zásoba, vyjadřování), grafomotorika, kreslení dle předlohy, prostorová orientace, pozornost, emoční a pracovní zralost, schopnost adaptability, paměť a všeobecný přehled. Sleduje se, jak je dítě vyzrálé vzhledem k jeho věku. Zároveň se musí brát v úvahu možnosti rodiny, školy a schopnost dítěte vyrovnat se určitými prvky nezralosti.

Vyšetření probíhá asi dvě hodiny a většinou chtějí pracovníci poradny pracovat s dítětem bez rodičů. Rozhodnutí ale opět záleží na vás, a pokud víte, že vaše dítě bez vás být nechce nebo to nechcete vy sami, nikdo vás vyhodit nesmí.

S rodiči jsou pak podrobně probrány výsledky vyšetření. Odborník navrhne různá opatření a postupy rozvoje. Také je v určitých případech možné domluvit se na nějakých dalších konzultacích nebo různých podpůrných programech.

Výsledky vyšetření dostane rodič v písemné formě, kterou pak doručí škole. Co se týká odkladu školní docházky, jde pouze o návrh, který poradna předloží, konečné rozhodnutí je jen na zákonném zástupci dítěte.

Nejčastější důvody pro odklad školní docházky

PPP nejčastěji doporučí odklad školní docházky z důvodu logopedických vad, poruch řeči, pozornosti či soustředění. Nikdy by nemělo jít jen o administrativní krok k odložení povinnosti chodit do školy, ale získaným časem pro napravení potíží.

Odklad může být také dobrým prostředkem k prevenci specifických poruch učení. Pomůže to hlavně ve chvíli, kdy se dítě jeví jako nezralé a školsky nepřipravené, což by mu způsobilo jen potíže, protože by nebylo schopné zvládnout nároky, které na něj škola klade. Pak se brzy z nadšeného prvňáčka stal uzlíček neštěstí.

Kdy uvažovat o tom, že ještě dítko necháte ve školce? Například při nesoustředěnosti dítěte, neklidu. Ve chvíli, kdy přebíhá od jedno činnosti k druhé, je neobratné a nesamostatné, neumí se podřídit autoritě, může být i agresivní, navazuje špatně kontakt s vrstevníky, je plačtivé, přecitlivělé, pomalé, bázlivé, rychle se unaví, moc nekomunikuje.

Odklad problémy nevyřeší

Když má dítě nějaké problémy a dostane odklad školní docházky, neznamená to, že je vše vyřešeno. Obvykle je potřeba na odstranění potíží pracovat, aby měl odklad vůbec smysl a další rok nebyla situace velmi podobná. Proto se připravte na to, že musíte s dítětem systematicky pracovat v oblastech, které byly shledané jako problematické.

Odklad školní docházky je posudek, který musí zhodnotit psycholog z PPP, pediatr nebo klinický psycholog. Rodič se bez toho neobejde, pokud chce ještě nechat dítě v mateřské školce.

Pokud vám v pedagogicko-psychologické poradně bez problémů doporučí, aby dítě do školy šlo, zvažte ještě své argumenty, proč chcete opak. Můžete mít pádné důvody, ale také třeba jen zbytečné obavy a vaše ratolest je na školu připravená ve všech ohledech.

Ohodnoťte tento článek:
0

Právě čtete

Je zbytečné jít s předškolákem do pedagogicko-psychologické poradny nebo není?