Menu
PředškolníVěk.cz
Chystáme se do školy

Zápis do školy se blíží. Jak bude probíhat?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

17. 2. 2020

Zápis do školy je první velký předěl v životě dítěte. Najednou je z vašeho malého chlapečka či holčičky už školák. Udělejte ze zápisu malou slavnost, ať se dítě na školu těší a zároveň si přečtěte, jak vlastně zápis probíhá a kdy.

Než začnete přemýšlet o první třídě, zápisu a možném odkladu, měli byste se sami zamyslet nad tím, jak je dítě na školu zralé. Co zvládá, jak se chová, jak reaguje na ostatní vrstevníky. Dále vám jistě poradí učitelky v mateřské škole, které mají vaši ratolest na starost v předškolním ročníku nebo popřípadě psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně.

Kdy se zápis koná?

Zápisy se budou konat v měsíci dubnu. Přesné termíny vypisují ředitelé základních škol a informace jistě najdete na webových stránkách vybrané školy nebo se nebojte zavolat a informovat. Některé základní školy umožňují objednat se na přesný den a hodinu, abyste nemuseli dlouho čekat. Když se k zápisu nedostavíte a vaše dítě má nastoupit v září do školy, jedná se o přestupek a hrozí za něj pokuta.

Lze zapsat i dítě mladší šesti let, pokud se vám zdá, že je připravené a zralé na školu, ale musíte mít posudek z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře.

K zápisu potřebujete

Vždy si s sebou vezměte:

  • platný občanský průkaz k ověření totožnosti a trvalého bydliště,
  • rodní list dítěte,
  • cestovní pas a povolení k pobytu u cizinců mimo EU,
  • vyplněnou žádost k přijetí k základnímu vzdělávání (dá se vyplnit až na místě).

Pokud dostalo dítě v loňském roce odklad, musíte mít s sebou rozhodnutí o odkladu. Další pokyny a případné dokumenty by opět měly být vyvěšeny na stránkách školy.

Co má předškolák umět, aby mohl do školy?

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy? Vydržet samostatně pracovat alespoň 15 minut, říct básničku, zazpívat písničku, hrát nějakou jednoduchou hru, počítat do deseti, rozpoznat jednoduché tvary, samo se obléknout, zavázat tkaničku, jíst příborem, umět pozdravit, poděkovat, poprosit.

Samotného zápisu se ale dítě vůbec účastnit nemusí. Pokud ho vezmete s sebou, bude mít zápis část formální a motivační. Jinak s vámi vyřeší pouze administrativu.

Během formální části požádá jeden z rodičů o zápis dítěte k plnění školní docházky. Tam také doloží všechny dokumenty, vyplní žádost o přijetí nebo ji teprve vyplní. V tom případě ale při zápisu musí být oba rodiče, protože jsou nutné podpisy obou. V případě rodičů, kteří nejsou spolu v kontaktu, by mělo postačit čestné prohlášení.

V motivační části, která trvá asi 20 minut, zjišťuje pedagog orientačně, jak na tom dítě je se svými znalostmi a dovednostmi. Dítě tam není proto, aby je někdo testoval nebo zkoušel. Jde jen o pouhé zjištění. Rodiče získají zpětnou vazbu a doporučení, jak mají s dítětem dál pracovat, než skutečně nastoupí do školy.

Ministerstvo školství pro rodiče vypracovalo Desatero, kde najdete vhodné podklady o tom, co má dítě umět.

Nejčastější otázky při zápisu

  • Jak se jmenuješ? Kolik je ti let? Kde bydlíš? Máš sourozence? Kolik? Jejich jména. Dny v týdnu a roční období.
  • Výslovnost některých slov (teploměr, smysluplný, reflektor, švec).
  • Sluch a určení počátečních hlásek.
  • Určení koncových hlásek.
  • Rozlišování sluchové.
  • Pravá, levá, nahoře, dole a jiná prostorová orientace.

Zvažujete nultý ročník?

V některých školách nabízí budoucím prvňáčkům tzv. nultý ročník pro děti, které mají odklad nebo v některých případech i pro extra nadané děti od pěti let. Děti se zde hravou formou připravují na nástup do školy, vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická cvičení a může s nimi pracovat i logoped.

Někdy také můžete využít různé přípravné kurzy s cvičením paměti, řeči, motoriky apod.

Odklad školní docházky náležitě zvažte

Rodiče dnes čím dál častěji žádají o odklad školní docházky pro své dítě. Argumentují různými důvody. Chtějí ještě nechat rok v klidu ve školce, mají pocit, že není dostatečně zralé apod. Každopádně i tak se musíte dostavit k zápisu spolu s žádostí o odklad. K tomu přiložte doporučující posudek z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě předložených dokumentů může ředitel či ředitelka školy rozhodnout o odkladu školní docházky o jeden rok. Nejdéle však do školního roku, v němž je dítěti osm let.

Pokud je důvodem k odkladu nezralost, nějaké logopedické či jiné obtíže, určitě má své opodstatnění. V opačném případě si své rozhodnutí raději řádně rozmyslete. Odklad by měl být chápán jako prevence specifických poruch učení, kdy dítě získá ještě nějaký čas a prostor k tomu, aby se na školu náležitě připravilo a ještě trochu „dospělo“.

Většina dětí v šesti letech do školky může a také se tam těší. Školka už pro ně začíná být nedostačující. Pro rodiče je to samozřejmě mnohem těžší skloubit všechny své povinnosti a k tomu nové povinnosti školní. Najednou musí nastat pravidelný režim, úkoly a všechny potřebné věci do školy. Babičky často nemohou nebo nechtějí pomáhat a vše tak stojí právě na rodičích. Vstup do školy je prostě velká změna pro děti i pro rodiče. Dá se ale zvládnout a za pár týdnů si už najedete na nějakou pravidelnost a ani vám to nepřijde.

Ohodnoťte tento článek:
0

Právě čtete

Zápis do školy se blíží. Jak bude probíhat?