Menu
PředškolníVěk.cz
Kroužky a vzdělávání dětí

Lesní školka vrací děti do přírody. Je pro vás vhodná?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

25. 6. 2019

Lesní školky jsou pro někoho tím nejlepším, kam mohou dítě dát a pro jiného zase něco nepředstavitelného. Je pochopitelné, že rodiče hledají to nejlepší pro své děti, a tak často neví, zda by právě pro ně lesní školka připadala v úvahu. Byla by právě pro vás to pravé? Možná vám náš článek pomůže se rozhodnout.

Lesní mateřská škola může být řešením ve chvíli, kdy pro vás klasické předškolní vzdělávání není to pravé. V lesní MŠ tráví děti spoustu času v přírodě a vzdělávání probíhá mimo učebny přímo v místě dění. Nesmí samozřejmě chybět ani nějaké zázemí vhodné pro odpočinek. Často jde o jurty, chatky nebo maringotky. Mimo pobytu venku jezdí děti i do muzeí, divadel apod.

Jak fungují lesní školky?

Lesní školky v sobě kombinují principy Montessori a Waldorfské pedagogiky. Děti se tak mohou zapojovat do chodu každého dne, rozhodují o tom, co chtějí dělat a jakým způsobem to udělají. Na provozu se velkou měrou podílejí i rodiče. Připravují svačinky pro všechny děti, pomáhají při organizaci různých slavností a akcí.

Děti pomáhají s přípravou oběda, pěstují si vlastní zeleninu na zahrádce a vyrábí si různé pomůcky z věcí, které najdou po lese. Žijí v souladu s přírodou, dodržují staré zvyky a mnoho dalšího. I když nemají k dispozici běžné hračky, nejsou o nic ochuzeny. Využívají totiž přírodu a vše, co jim nabízí. Vědí, že ji mají chránit a chovat se ekologicky.

Mimo všechny tyto „netradiční“ aktivity probíhá vzdělávání ve školkách stejně jako u těch „klasických“ v souladu s dokumentem MŠMT (Rámcovým vzdělávacím programem). Podle zákona č. 561/2004 Sb. se za lesní mateřskou školu považuje taková, kde vzdělávání probíhá hlavně ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školky, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Více o nich hovoří vyhláška MŠMT o Předškolním vzdělávání 280/2016 Sb.

Druhy mateřských škol. Od poznávání přírody po výuku cizích jazyků

Hodí se lesní školka pro každého?

Hodí se lesní školka pro každého? Zde je odpověď jednoduchá, nehodí. V první řadě je potřeba upozornit na to, že se skoro vždy jedná o soukromé zařízení, a ne právě levné. Pro mnoho rodičů je zkrátka nedostupná finančně. Druhá věc je, že s jejich konceptem nemusí vždy a každý souhlasit. Ne každý rodič chce mít dítě celé dny venku a stejně tak ne všechny děti mají rády tak volný režim. Některé školky nefungují celý týden. Důležité je nechat rozhodnutí na dítěti, pokud je to možné.

Jací jsou rodiče lesních předškoláků?

Rozhodně to nejsou žádní hloupí jedinci, kteří žijí na růžovém obláčku a nechápou realitu. Naopak. Většinou jde o velmi inteligentní osoby, zpravidla s vysokoškolským vzděláním. Tito lidé jen o věcech více a trošku jinak přemýšlí. Hledají souvislosti a často jim záleží, aby jejich děti zažily to, co pro ně v dětství bylo přirozené – viset na stromě, chodit po lese a stavět domečky skřítkům, běhat po louce apod. Zároveň se chtějí i podílet na vzdělávání svých dětí, pomáhat vytvářet program a ovlivňovat, co se s dítětem děje a čemu je vystaveno.

Ekologické školky. Veďte své děti k ochraně životního prostředí

Jaké jsou děti z lesních školek?

Jaké jsou děti z lesních školek? Vychází lépe nebo hůř oproti dětem z běžných MŠ? Mnohé průzkumy u nás i v zahraničí hovoří jasně ve prospěch alternativních škol. Ale i běžný pozorovatel si všimne rozdílů. V první řadě je to rozdílná nemocnost. V lesních školkách jsou děti mnohem méně nemocné, protože běhají za každého počasí venku a mají lepší imunitu. Také bývají trochu šikovnější v sebepéči a těch dobrodružství, co zažijí.

Lesní školkáčci se více propojují s přírodou, poznávají mnohem víc, co se kolem nich děje. Výjimkou není ani chování zvířat, kde děti pomáhají s péčí o ně.

Díky velké míře samostatnosti se o sebe děti už v pěti nebo šesti letech postarají mnohem lépe než třeba školní děti ve třetí třídě. Samozřejmě to není úplně směrodatné, protože záleží i na rodičích a rodinném zázemí.

Jak rozeznat kvalitní lesní školku?

Nejlepší je vždy osobní návštěva. Promluvte si s učiteli a klidně i se zřizovatelem. Projděte si všechny prostory a pokud máte možnost, zkuste i den na zkoušku, kdy se účastníte všech aktivit dne. Pak se mnohem lépe dokážete rozhodnout, zda je pro vás lesní školka to pravé.

Kdy přistoupit ke změně školky? Pozor na neuvážené rozhodnutí

Výhody lesních školek

Podle studie Sarah Kiener mají děti z lesních MŠ lepší motoriku a kreativitu. Příznivý vliv má pobyt v přírodě i pro děti s ADD a ADHD. Rodiče dětí navštěvujících tento druh předškolního zařízení se často bojí, zda jejich dítě bude dostatečně připraveno na školní docházku, když je stále v přírodě. On ale začátek školní docházky je vždy náročný pro každé dítě a je celkem jedno, jakou školku navštěvovalo. Předškolákům je i zde věnovaná dostatečná pozornost a péče. Musí vyplňovat různé pracovní listy a prožít i „školní hodiny“, kdy děti sedí určitých čas u stolu. Také pravidelně navštěvují klasické školy.

Lesní školky dnes většinou fungují u každého většího města. Když se pro některou z nich rozhodnete, věřte, že všechny aktivity si užijí děti i vy. Najít si tu svou můžete na mapě lesních školek.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Lesní školka vrací děti do přírody. Je pro vás vhodná?