Menu
PředškolníVěk.cz
Co má umět předškolák

Koktavost u dětí. Co ji způsobuje a jak ji vyřešit?

Martina Mádlová

Martina Mádlová

23. 3. 2019

Koktavost u dětí může trvat jen určitou dobu, ale také se stává, že znepříjemňuje celý život. Bohužel zatím nebylo ještě jednoznačně vysvětleno, co jí vlastně způsobuje a neexistuje žádný zázračný lék. To ale vůbec neznamená, že není pomoc. Včasná terapie v dětství totiž tuto vadu v řeči dokáže zmírnit nebo úplně odstranit. Jak na to?

Koktavost se objevuje kolem třetího roku života. Tehdy se rozvíjí slovní zásoba.Někdy můžete sledovat tzv. vývojovou neplynulost. Je to hodně podobné koktání, ale není to to samé. Vývojová neplynulost znamená, že dítě opakuje při řeči hlavně začátky slov, protože spěchá, aby už vám mohlo danou informaci sdělit. Obvykle vůbec neví, že to říká špatně. Zpravidla do půl roku odezní. Existují i případy, kdy se objeví koktavost u dětí školního věku nebo ještě později. Většinou po nějakém traumatu nebo jiném silném emocionálním zážitku. Podle odborníků je asi z 50 % dědičná.

Co koktání u dětí způsobuje?

Přesná příčina koktavosti známá není, ale zřejmě se jedná o kombinaci více faktorů. Řadí se mezi ně i dědičnost a různé vnější podmínky. Příčina nakonec není tak moc důležitá. Mnohem podstatnější je řešení tohoto problémů. Pokud máte doma dítě, které zadrhává, dlouho návštěvu logopeda neodkládejte a začněte ji řešit co nejdříve. Až 80 procent dětí mluví do sedmi let dobře. Polovina z tohoto počtu do půl roku od začátku potíží.

Důvody pro odklad školní docházky. Jak poznat, že dítě není zralé na školu?

Ovlivňuje koktavost genetika?

Lékaři se přiklánějí k názoru, že koktavost nevznikne, když k tomu člověk nemá nějaké dispozice už od narození. Více koktavých naleznete i mezi vícejazyčnými dětmi nebo u takových, které trpí lehkou mozkovou dysfunkcí. Většinou se ale koktavost objevuje samostatně.

Vývoj řeči z velké míry ovlivňuje psychika. Jeden den takřka nic nepoznáte a druhý den se vám zdá, že vaše dítě neřekne v klidu slovo. Faktory ovlivňující koktání jsou různé a u každého se liší. Nejčastěji se vina připisuje stresu (například mluvení na veřejnosti nebo komunikace s nepříjemnými lidmi) a v podstatě neexistuje ani prevence koktavosti.

Koktání a zpěv

Víte, že při zpívání, koktavý člověk takřka vůbec nekoktá? Projevy také ustupují při hraní divadla. Je to tím, že dotyčný má text naučený a přesně ví, co bude následovat. V podstatě se nejedná ani o komunikaci v pravém slova smyslu. I na jevišti hraje nějakou roli, a ne sám sebe. Také šeptání je u koktavých lidí mnohem plynulejší. Pomáhá i společné čtení a vytleskávání slov. Existuje docela dost technik, kdy osoba s koktavostí mluví plynule, ale většinou je nelze úplně zapojit do běžné mluvy.

Hurá do školy? 7 věcí, co má dítě umět ještě před nástupem

Kdy vyrazit za odborníkem?

Situace se sice může sama upravit, ale spíše počítejte s tím, že samo nic neodejde. Proto raději nevyčkávejte příliš dlouho a vyhledejte odborníka. Čím dříve terapie začne, tím rychleji uvidíte výsledky. Navštivte zkušeného logopeda, který vám odborně poradí. Proběhne vyšetření, které má formu hlavně rozhovoru. Logoped hovoří s rodiči a hravou formou s dítětem. Po něm určí ideální léčbu a sestaví léčebný plán. Pokud vám řekne, že se jedná jen o neplynulost, může vám dát několik doporučení, aby odezněly co nejdříve. Jakmile se jedná o pravou koktavost, jsou obvykle ještě nutná další vyšetření, kteří se pak podílí na komplexní diagnostice i terapii.

Koktavost u dětí je složitá a náročná vada řeči, ale není nemožné ji překonat. Stěžejní je včasná diagnostika a správná terapie.

Žalování u dětí. Kdy se jedná o běžný nešvar a kdy byste ho neměli podceňovat?

Přizpůsobit se musí celá rodina

Jak vypadá taková terapie v praxi? Nejdříve absolvuje pacient vyšetření potřebnými odborníky. Tam je samozřejmě přítomný i rodič. Pak je zhotoven terapeutický plán, kde jsou uvedené přesné instrukce, jak s dítětem doma pracovat a nastaveny techniky nácviku plynulé řeči. Rodiče se musí naučit, jak podpořit správný vývoj osobnosti dítěte. Důležitý je i způsob komunikace s dětmi. Rodiče se zaměřují na tempo své řeči, stereotypy chování a na přístup okolí.

Také skupinová forma terapie má velmi pozitivní efekt při léčbě koktavosti. Ta je vhodná hlavně u starších dětí. Skupina dětí může využívat při nácviku různých situací, používá se dramaterapie, muzikoterapie nebo arteterapie.

Jak přestat koktat?

 • Snažte se o to, aby u vás doma bylo pohodové a klidné prostředí bez zbytečných stresujících situací.
 • Obrňte se trpělivostí. Nechvátejte na své dítě v řeči a neokřikujte ho, pokud mluví špatně.
 • Na dítě mluvte pomalu, klidně a neklaďte mu velké množství otázek.
 • Nechte ho domluvit a nedokončujte za něj jeho myšlenky.
 • Když budete s dítětem pracovat, vypněte telefon i jakékoliv jiné rušivé přístroje.
 • Věnujte dítěti pozornost, pokud s vámi chce mluvit.
 • Promluvte si o dítěti i s učitelem ve škole nebo školce. Je nutné, aby na něj mluvili pomaleji a nevyžadovali rychlé odpovědi.
 • Nebojte se mluvit s dítětem o stresových situacích. Pomáhejte mu je zvládnout.
 • Pomáhejte dětem s obohacením slovní zásoby. Hodně čtěte, vypravujte příběhy atd.
 • Vysvětlete svým příbuzným a známých, že nemají dítě přerušovat.
 • Především dítěti vysvětlete, že každý má nějaké potíže a že za ty své se rozhodně nemusí stydět.

Jako rodič můžete svému dítěti pomoci úplně nejvíc. Je pro něj velmi důležité mít kolem sebe osoby, které ho nebudou přetěžovat, ale naopak mu poskytnou co největší pomoc a klidné a harmonické prostředí. A nezapomeňte. Svou roli hraje i strava. Vynechejte potraviny, které dítě až moc nabijí energií (čokoláda, bonbony apod.) a volte raději zdravé a vyvážené jídlo.

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Koktavost u dětí. Co ji způsobuje a jak ji vyřešit?